Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Klimová A. - Jak kojit? (Rady sluchově postiženým maminkám)
Typ publikace: Příručka

Publikace shrnuje znalosti a bohaté praktické zkušenosti mnoha odborníků s maminkami a jejich kojenými miminky. Snaží se srozumitelně a názorně přiblížit, jak se na kojení připravovat.
... podrobnosti o knize

Kol. studentů FF UK - Po českých hradech a zámcích. S průvodcem v českém znakovém jazyce.
Typ publikace: Informační kniha

CD pochází z dílny studentů Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (obor Čeština v komunikaci neslyšících). Na CD najdeme informace o 40 českých a moravských hradech a zámcích (v každém kraji 4 nebo 2 vybrané hrady a zámky). U každého hradu či zámku najdeme jeho fotky a dozvíme se základní i
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Praha : FRPSP, 2013. - DVD Chci se s tebou domluvit.
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: FRPSP, Praha, 2013

Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky.
DVD je určené především pro slyšící rodiče, kteří mají neslyšící, nedoslýchavé děti či děti s kombinovaným postižením a kteří se chtějí učit komunikovat se svým dítě
... podrobnosti o knize

FRPSP - DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2007

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyš
... podrobnosti o knize

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Sedávej panenko v koutě... pro nás neplatí.
Typ publikace: DVD
Vydal: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace o dostupných kompenzačních pomůckách a možnostech jejich využití osobami s postižením sluchu v zájmu integrace člověka do většinové společnosti.
!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!!
Jednotlivé kapitoly filmu seznamují se sluchadly jako základní kompenzační pomůckou, dalšími kompenzačními
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 1
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "a" až "o".
... podrobnosti o knize

Středisko rané péče Tamtam - FRPSP - Ve světě sluchového postižení
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Středisko rané péče Tamtam - FRPSP

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologi
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Jak se úspěšně vyrovnávat se ztrátou sluchu
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: ASNEP, Praha, 2001

Kniha je určena později ohluchlým lidem, jejich rodinným příslušníkům a foniatrům. Autorka vychází ze své zkušenosti a snaží se poradit lidem trpícím ztrátou sluchu tak, aby tato ztráta co nejméně negativně ovlivnila kvalitu jejich životů.
... podrobnosti o knize

Růžičková Marie Mgr. - Znakuj! Znakujeme! Znakujte!
Typ publikace: Učebnice
Vydal: ASNEP, 1998

Základy konverzace ve znakované češtině, učíme se českou zankovou řeč, jak nejlépe využít učebnici. Tento materiál je koncipován podle zásad rozumového vývoje dětí předškolního věku
... podrobnosti o knize

E. Tesárková - Sosna
Typ publikace: Beletrie
Vydal: ASNEP, Praha, 2002

Autobiografický román ohluchlé autorky známé svou vitalitou a optimismem. Uvedeno je též několik autorčiných básní.

Knihu je možné si objednat ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

Kolektiv autorů - Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: ASNEP , Praha, 2003

CD s odbornou terminologií je výstupem z pilotního projektu "Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí", uskutečněného v rámci programu Leonardo Evropské komise.

CD je možné si objednat ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Jaké je to neslyšet
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Česká unie neslyšících, Praha, 1995

Publikace je určena jako doplňková četba pro studenty speciální pedagogiky.
... podrobnosti o knize

Svačina St. - Základy řečové výchovy pro neslyšící děti
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Český svaz sluchově postižených

Syntetická práce v oboru logopedie shrnující do jednolité obsahové roviny metodické zásady při vyvozování a nápravě hlasu a artikulace neslyšících.
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Potom ti to povíme
Typ publikace: Příručka
Vydal: ČUN, 1994

Text je určen zejména slyšícím rodičům,kteří stojí před nesnadným úkolem správně vychovat neslyšící dítě.
... podrobnosti o knize

L. Půlpánová, (ed.) - Dívej se, povídám... (Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících)
Vydal: ČUN, Praha, 2006

Kniha je souborem literárních textů, které z větší části vytvořili neslyšící autoři a v nichž také neslyšící, nedoslýchaví či ohluchlí hrdinové vystupují. Publikace obsahuje oddíly: Pohádky, Povídky, Básničky a Věci. Na přiloženém DVD jsou všechny pohádky a tři povídky prezentovány v českém znakovém
... podrobnosti o knize

i - Obrázkové kartičky se znakovou řečí
Typ publikace: Soubor volných listů
Vydal: ČUN Praha

Komplet obsahuje 245 kartiček v černobílém provedení, seřazených podle tematických okruhů (zvířata, lidé, oblečení ....). Jde o pomůcku pro rozvoj znakové řeči, určenou hlavně pro malé neslyšící děti, ale i pro jejich rodiče a ostatní dospělé, kteří se tomuto jazyku učí.
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Homoláč Jiří - Komunikace neslyšících - sociolingvistika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň, Kučera Pavel a kolektiv - Všeobecný slovník českého znakového jazyka doplněk O-Z
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna, Praha, 2006

Doplněk ke Všeobecnému slovníku českého znakového jazyka přináší další rozšíření znakové zásoby. V úvodu se zabývá krátkým rozborem znakového jazyka.
... podrobnosti o knize

Potměšil Miloň a kolektiv - Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna, Praha, 2004

Druhý díl obsahuje soubor hesel, která byla převedena do znaků znakového jazyka a zařazena do publikace s ohledem na regionální rozrůzněnosti (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha). Slovník je určen především slyšící veřejnosti.
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.