Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Jabůrek Josef - Bilingvální vzdělávání neslyšících
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1998

V posledních letech se k nám dostává stále více informací o bilingvální výchově a vzdělávání neslyšících. Bilingvální výchova a vzdělávání jako institucionalizovaný přístup ke vzdělávání neslyšících má v moderní historii poměrně krátké trvání a rozšíření. V dějinách vzdělávání neslyšících bychom naš
... podrobnosti o knize

L. Slížková, P. Drozd - CD Zvířátka v českém znakovém jazyce
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: FRPSP, Praha, 2006

Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a rodiče rychle a snadno osvojit znaky jednotlivých zvířátek. CD se skládá ze tří částí: 1. Vesnice; 2. Zoo; 3. Les. Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním příjemcům: dětem.

CD je možné si obj
... podrobnosti o knize

A. Červenková - Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP, Praha, 1999

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Knihu je možné objednat si ZDE: h
... podrobnosti o knize

Červenková Anna ing. - Co a jak číst se SP dítětem
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, 2000

Kniha určená především rodičům SP dětí. Seznamuje s možnými postupy při domácí výuce čtení, s užitečným materiálem. Praktické zkušenosti a nápady vyzkoušené již jinými rodiči.
... podrobnosti o knize

J. Roučková. - Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením (Praktické návody a důležité informace)
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Portál, Praha, 2006

Kniha se v úvodních kapitolách zabývá obecně problematikou sluchového postižení, komunikačními metodami, základními pravidly práce se sluchově postiženým dítětem. Uvedeny jsou nejdůležitější informace o jednotlivých vývojových etapách dítěte a dovednostech, jichž má v daném období dosáhnout. Praktic
... podrobnosti o knize

Barešová Jana, Hrubý Jaroslav - Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ
Typ publikace: Průvodce
Vydal: Septima, Praha, 1999

Tato publikace je určena pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ běžného typu, kteří mají ve třídě integrované sluchově postižené dítě. Přináší ucelený přehled didaktických a technických pomůcek pro SP.
... podrobnosti o knize

L. Půlpánová, (ed.) - Dívej se, povídám... (Texty od Neslyšících, pro Neslyšící, o Neslyšících)
Vydal: ČUN, Praha, 2006

Kniha je souborem literárních textů, které z větší části vytvořili neslyšící autoři a v nichž také neslyšící, nedoslýchaví či ohluchlí hrdinové vystupují. Publikace obsahuje oddíly: Pohádky, Povídky, Básničky a Věci. Na přiloženém DVD jsou všechny pohádky a tři povídky prezentovány v českém znakovém
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Praha : FRPSP, 2013. - DVD Chci se s tebou domluvit.
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: FRPSP, Praha, 2013

Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky.
DVD je určené především pro slyšící rodiče, kteří mají neslyšící, nedoslýchavé děti či děti s kombinovaným postižením a kteří se chtějí učit komunikovat se svým dítě
... podrobnosti o knize

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita, 2007. - DVD Čtení o pravěku a starověku
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Jazykové centrum Ulita, , Praha, 2007

Učebnice dějepisu je určena především neslyšícím studentům 1. ročníků středních škol nebo odborných učilišť. Obsahuje 9 kapitol. Prvních pět kapitol představuje úvod do předmětu historie. Další čtyři kapitoly pojednávají o počátcích vzniku světa a života na Zemi, vývoji člověka, období pravěku a vzn
... podrobnosti o knize

FRPSP - DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2007

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyš
... podrobnosti o knize

H. Burianová, A. Jurášová - Červená Karkulka - čtení a hraní /Little Red Riding Hood - reading and playing/
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Labyrint, Brno, 2004

Komplet obsahuje CD s pohádkou o Karkulce, kterou v českém znakovém jazyce vypráví absolventka JAMU - oboru výchovná dramatika pro neslyšící a dále interaktivní programy a hry ( pexeso, puzzle, přiřazování obrázků ke slovům...), které děti povzbuzují k četbě a rozšiřují jejich slovní zásobu. Součást
... podrobnosti o knize

Kouřil Jan - Český jazyk
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Bradáčová Zdena red. - Četba sluchově postižených
Typ publikace: Sborník
Vydal: FRPSP, 2000

Sborník příspěvků ze stejnojmenného semináře, který v listopadu loňského roku uspořádala FRPSP. Na semináři zazněly názory neslyšících studentů, hovořících o vlastní cestě k četbě, rodičů i zkušených pedagogů, mezi nimiž nechyběly ani autorky úspěšných učebnic.
... podrobnosti o knize

Tušková Marta - Čítanka 3
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1989

Čítanka pro 3. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 4
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 8
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 8. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Gebhartová Vladimíra, Havel Jiří, Špůrová Zuzana - Čtenáři, do toho!
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Scientia, Praha, 1994

Tato první čítanka volně navazuje na Zlatou bránu. Publikace spojuje hravá forma: různé typy písma, snadné pohádky, hádanky, rýmovačky, doplňovačky apod. Názorné ilustrace četbu nejen doprovázejí, ale i doplňují, napovídají řešení hádanek, jsou součástí rébusů. Kniha má schvalovací doložku MŠMT.
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění
Typ publikace: Příručka
Vydal: GONG, Praha, 1998

Odezírání je pouze jednou z možností, jak se mohou neslyšící a slyšící lidé navzájem dorozumívat. Slyšící lidé většinou považují odezírání za samozřejmost. Málokdo z nich ví, že je to nepohodlný, velmi pracný, a přitom málo spolehlivý způsob vnímání mluvené řeči. Občas to nezvládáme tak, jak bychom
... podrobnosti o knize

kol. autorů - Hrnečku, vař! Pohádka pro neslyšící děti
Typ publikace: DVD
Vydal: Labyrint Brno, Brno, 2009

Známá pohádka je na DVD vyprávěna v českém znakovém jazyce, volitelně je možné nastavit si titulky a dabing v češtině, celý text pohádky v českém jazyce je k DVD přiložen.
K zakoupení ZDE: http://www.frpsp.cz/cs-CZ/n
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Integrace sluchově postiženého dítěte mateřské a základní škole
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

K napsání této příručky o integrované výchově a vzdělávání dětí se sluchovým postižením nás vedly zkušenosti se zařazováním dětí do škol běžného typu a zjištění, že v pedagogických kurzích je dosud málo informací o problémech integrace v plné šíři nebo jsou názory o ní zjednodušené. Pedagog, který s
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.