Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

i - Obrázkové kartičky se znakovou řečí
Typ publikace: Soubor volných listů
Vydal: ČUN Praha

Komplet obsahuje 245 kartiček v černobílém provedení, seřazených podle tematických okruhů (zvířata, lidé, oblečení ....). Jde o pomůcku pro rozvoj znakové řeči, určenou hlavně pro malé neslyšící děti, ale i pro jejich rodiče a ostatní dospělé, kteří se tomuto jazyku učí.
... podrobnosti o knize

Langer Jiří, Ptáček Václav, Dvořák Karel - Znakovaná zásoba českého znakového jazyka 4. díl
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Universita Palackého v Olomouci

Výukový CD-ROM k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk.
... podrobnosti o knize

Kolektiv autorů - Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící
Typ publikace: Slovník
Vydal: Občanské sdružení Naděje, Praha

Pro neslyšící k pochopení křesťanských pojmů, pro osvojení si slovní zásoby českého překladu Bible a pro rozvinutí jejich znalostí psaného českého jazyka.
Pro slyšící - rodiče neslyšících, jejich učitele i vychovatele.
Pro pracovníky různých křesťanských církví, kteří chtějí komunikovat se sluchov
... podrobnosti o knize

Svačina St. - Základy řečové výchovy pro neslyšící děti
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Český svaz sluchově postižených

Syntetická práce v oboru logopedie shrnující do jednolité obsahové roviny metodické zásady při vyvozování a nápravě hlasu a artikulace neslyšících.
... podrobnosti o knize

Středisko rané péče Tamtam - FRPSP - Ve světě sluchového postižení
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Středisko rané péče Tamtam - FRPSP

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologi
... podrobnosti o knize

M. Potměšil - Všeobecný slovník českého znakového jazyka A - N, O - Ž, Doplněk O - Ž
Typ publikace: Slovník
Vydal: Fortuna

A - N
M. Potměšil. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 496 s.
Cena: 470,- Kč

O - Ž
M. Potměšil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2005. - 552 s.
Cena: 470,- Kč

Doplněk O - Ž
M. Potměšil a kol. autorů. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2006. - 294 s.
Cena: 370,- Kč

Slovníky jsou určeny p
... podrobnosti o knize

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Sedávej panenko v koutě... pro nás neplatí.
Typ publikace: DVD
Vydal: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace o dostupných kompenzačních pomůckách a možnostech jejich využití osobami s postižením sluchu v zájmu integrace člověka do většinové společnosti.
!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!!
Jednotlivé kapitoly filmu seznamují se sluchadly jako základní kompenzační pomůckou, dalšími kompenzačními
... podrobnosti o knize

Bednařík Melichar - Péče o hluchoněmé děti
Typ publikace: Příručka
Vydal: Ústřední péče o hluchoněmé v Praze XVI., Praha, 1940

Ústřední péče o hluchoněmé se rozhodlo vydávati řadu knih z oboru péče o hluchoněmé děti, které nám dosud chyběly v naší odborné literatuře, aby literární činnost našich pracovníků na tomto poli měla možnosti k uplatnění a abychom měli vlastní pomůcky k výchově, vzdělávání a péči o hluchoněmé děti.
... podrobnosti o knize

Rokytová Miluše - Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1982

Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Hrubý Jaroslav, Picka Jiří, Sedlák Stanislav - Technická příručka pro sluchově postižené
Typ publikace: Příručka
Vydal: Horizont, Praha, 1987

Autoři vytvořili svou knížkou o technických pomůckách pro sluchově postižené velice prospěšné dílo. Vytkli si za úkol důvěrně seznámit s pomůckami pro sluchově postižené ty, kteří o nich mají po technické stránce malou představu. Přátelsky vedou čtenáře, krok za krokem, přes úskalí techniky. Po chví
... podrobnosti o knize

Šimůnková Vladimíra, Novák Václav - Metodický průvodce k dějepisu pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988

Metodická příručka k dějepisu pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Gabrielová Dagmar, Paur Jaroslav, Zeman Josef - Slovník znakové řeči
Typ publikace: Slovník
Vydal: Horizont, Praha, 1988

Na slovníku pracoval kolektiv autorů několik let. Především bylo nutné stanovit okruh nějvíce používaných slov. V době práce na slovníku nebyl k dispozici český frekvenční slovník. A tak vznikl nelehký problém, jaký okruh pojmů do něj zahrnout. Zkušenosti byly získávány teprve postupně. Hledaly se n
... podrobnosti o knize

Tušková Marta - Čítanka 3
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1989

Čítanka pro 3. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Mikla Alojz a kolektív - Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, Bratislava, 1989

1. decembra 1986 uplynulu 150 rokov od vzniku inštitucionálnej starostlivosti o nepočujúce deti na území mesta Bratislavy - od založenia ústavu hluchonemých. Táto skutočnosť je z hľadiska histórie bratislavského špeciálneho školstva natoľko výnimočná, že si právom zasluhuje celospoločenskú pozornosť
... podrobnosti o knize

Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 4
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 1
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "a" až "o".
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 8
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 8. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Miloš Malý, Josef Hruška, Jan Kouřil, Jan Poul - Obrázkový slovník 1 a-o
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Slovník obsahuje kolem 4 700 heslových slov, přes 3 000 obrázků a je rozdělen do dvou dílů. Heslová slova byla vybírána a do slovníku zařazena podle jejich frekvence v řeči. V každém jednotlivém případě byla zvažována užitečnost a upotřebitelnost zvoleného slova.
... podrobnosti o knize

Kohut Vladimír, Kyselá Mária, Balun Rudolf - Matematika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Matematika pro 5. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.