Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 4
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 1
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "a" až "o".
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Pulda Miloš PhDr. - Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole
Typ publikace: Příručka
Vydal: Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2000

Učební texty „Včasná sluchově-řečová výchova“ (1996) a „Sluchová výchova u sluchově postižených dětí“ (1996) si vyžadují doplnění, v němž by byla zodpovězena otázka, jak dále ve sluchové a řečové výchově u dětí, kterým se dostalo odborně vedené výchovy již od nejranějšího věku. I zde platí požadavek
... podrobnosti o knize

Šimůnková Vladimíra, Novák Václav - Metodický průvodce k dějepisu pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988

Metodická příručka k dějepisu pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Krahulcová - Žatková Beáta - Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Univerzita Karlova vydavatelství Karolinum, Praha, 1996

Současná společnost se vyznačuje určitými rysy. Jedním z nich je požadavek mobility a adaptability, protože se struktura hospodářství stále mění a lidé se potřebují přemisťovat, měnit bydliště, zaměstnání. Dalším rysem je charakter práce, která už většinou není fyzická, ale sémantická. Její součástí
... podrobnosti o knize

Rokytová Miluše - Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1982

Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Tušková Marta - Čítanka 3
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1989

Čítanka pro 3. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Šedivá Zoja - Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených - 2. Nácvik sociálních interakcí
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Homoláč Jiří - Komunikace neslyšících - sociolingvistika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Kohut Vladimír, Kyselá Mária, Balun Rudolf - Matematika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Matematika pro 5. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Kouřil Jan - Český jazyk
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Bednařík Melichar - Péče o hluchoněmé děti
Typ publikace: Příručka
Vydal: Ústřední péče o hluchoněmé v Praze XVI., Praha, 1940

Ústřední péče o hluchoněmé se rozhodlo vydávati řadu knih z oboru péče o hluchoněmé děti, které nám dosud chyběly v naší odborné literatuře, aby literární činnost našich pracovníků na tomto poli měla možnosti k uplatnění a abychom měli vlastní pomůcky k výchově, vzdělávání a péči o hluchoněmé děti.
... podrobnosti o knize

Skřivan Jiří MUDr. - Záněty středního ucha. Sluch a jeho poruchy – hluchota
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Triton, Praha, 2000
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 2
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1992

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "p" až "ž".
... podrobnosti o knize

Mrzílková Emilie, Ostatková Markéta - Základy české znakové řeči I.
Typ publikace: Učebnice
Vydal: H&H, Jinočany, 1993

S psaním textu pro výuku pohybového jazyka, jakým znaková řeč je, jsou problémy. Tento text, který předkládáme, je vůbec první učebnicí české znakové řeči (ČZŘ), která kdy u nás vyšla. Bylo pro nás nesnadné psát publikaci, která se stane naprostým "nováčkem", aniž bychom měli k dispozici nějaké mat
... podrobnosti o knize

Mikla Alojz a kolektív - Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, Bratislava, 1989

1. decembra 1986 uplynulu 150 rokov od vzniku inštitucionálnej starostlivosti o nepočujúce deti na území mesta Bratislavy - od založenia ústavu hluchonemých. Táto skutočnosť je z hľadiska histórie bratislavského špeciálneho školstva natoľko výnimočná, že si právom zasluhuje celospoločenskú pozornosť
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Reedukce sluchu SP dětí v předškolním věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Tato stručná metodická příručka o reedukaci sluchu dětí předškolního věku zpracovává jeden dílčí úsek přípravy sluchově postiženého dítěe předškolního věku pro jeho úspěšné zařazení do školy běžného typu. Se stejným záměrem je publikována i obdobná metodika Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání. T
... podrobnosti o knize

Poul Jan - Nástin vývoje vyučování neslyšících
Typ publikace: Příručka
Vydal: Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1996

Neslyšící a nemluvící osoba byla vždycky ve společnosti nápadná. Vzdor tomu je o osudech neslyšících osob ve starověkých kulturních státech jen málo zpráv. V řecké obci ani v římském státě se s neslyšícími v občanském životě nepočítalo. Hluchoněmost byla i vzdělanými lidmi mnohdy pokládána za duševn
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.