Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

FRPSP - DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2007

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyš
... podrobnosti o knize

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Sedávej panenko v koutě... pro nás neplatí.
Typ publikace: DVD
Vydal: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace o dostupných kompenzačních pomůckách a možnostech jejich využití osobami s postižením sluchu v zájmu integrace člověka do většinové společnosti.
!!! Objednat je možné pouze 1 ks !!!
Jednotlivé kapitoly filmu seznamují se sluchadly jako základní kompenzační pomůckou, dalšími kompenzačními
... podrobnosti o knize

Středisko rané péče Tamtam - FRPSP - Ve světě sluchového postižení
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Středisko rané péče Tamtam - FRPSP

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informace o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologi
... podrobnosti o knize

--- - Znakový jazyk - základní kurs (videokazeta a pracovní sešit)
Typ publikace: Učebnice
Vydal: FRPSP, 1991

Názorný a přehledný úvod do studia znakového jazyka, nepostradatelný pro pedagogy i rodiče dětí s těžkým poškozením sluchu.
... podrobnosti o knize

A. Červenková - Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP, Praha, 1999

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Knihu je možné objednat si ZDE: h
... podrobnosti o knize

Alena Keblová - Speciální školy pro sluchově postižené v České republice
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha, 2000

Informace o školách pro sluchově postižené.
... podrobnosti o knize

Barešová Jana, Hrubý Jaroslav - Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ
Typ publikace: Průvodce
Vydal: Septima, Praha, 1999

Tato publikace je určena pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ běžného typu, kteří mají ve třídě integrované sluchově postižené dítě. Přináší ucelený přehled didaktických a technických pomůcek pro SP.
... podrobnosti o knize

Bednařík Melichar - Péče o hluchoněmé děti
Typ publikace: Příručka
Vydal: Ústřední péče o hluchoněmé v Praze XVI., Praha, 1940

Ústřední péče o hluchoněmé se rozhodlo vydávati řadu knih z oboru péče o hluchoněmé děti, které nám dosud chyběly v naší odborné literatuře, aby literární činnost našich pracovníků na tomto poli měla možnosti k uplatnění a abychom měli vlastní pomůcky k výchově, vzdělávání a péči o hluchoněmé děti.
... podrobnosti o knize

Bradáčová Zdena red. - Četba sluchově postižených
Typ publikace: Sborník
Vydal: FRPSP, 2000

Sborník příspěvků ze stejnojmenného semináře, který v listopadu loňského roku uspořádala FRPSP. Na semináři zazněly názory neslyšících studentů, hovořících o vlastní cestě k četbě, rodičů i zkušených pedagogů, mezi nimiž nechyběly ani autorky úspěšných učebnic.
... podrobnosti o knize

Ditmarová Drahomíra - Veselé čtení
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Veselé čtení je doplňující pomůckou pro výuku v hodinách českého jazyka i pro volné chvíle žáků. Obsahuje hry s písmeny, slabikami,jejich seskupování a doplňování, hádanky, říkadla a čtení s obrázky.
... podrobnosti o knize

E. Tesárková - Sosna
Typ publikace: Beletrie
Vydal: ASNEP, Praha, 2002

Autobiografický román ohluchlé autorky známé svou vitalitou a optimismem. Uvedeno je též několik autorčiných básní.

Knihu je možné si objednat ZDE: http://www.frpsp.cz/prodej-knih
... podrobnosti o knize

Červenková Anna ing. - Co a jak číst se SP dítětem
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, 2000

Kniha určená především rodičům SP dětí. Seznamuje s možnými postupy při domácí výuce čtení, s užitečným materiálem. Praktické zkušenosti a nápady vyzkoušené již jinými rodiči.
... podrobnosti o knize

Červenková Anna Ing., Vrchotová Jitka - Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dítětmi
Typ publikace: Příručka
Vydal: FRPSP, Praha, 2000

Potřeby rodin, které vychovávají dítě se zdravotním postižením, jsou daleko širší, než je možno řešit pouhým hmotným zabezpečením. Zpočátku jde zejména o potřebu pomoci psychologické. Když se rodiče o postižení dozvědí, prožívají zpravidla těžkou psychickou krizi, z níž se postupně dostávají a začín
... podrobnosti o knize

Gabrielová Dagmar, Paur Jaroslav, Zeman Josef - Slovník znakové řeči
Typ publikace: Slovník
Vydal: Horizont, Praha, 1988

Na slovníku pracoval kolektiv autorů několik let. Především bylo nutné stanovit okruh nějvíce používaných slov. V době práce na slovníku nebyl k dispozici český frekvenční slovník. A tak vznikl nelehký problém, jaký okruh pojmů do něj zahrnout. Zkušenosti byly získávány teprve postupně. Hledaly se n
... podrobnosti o knize

Gebhartová Vladimíra, Havel Jiří, Špůrová Zuzana - Čtenáři, do toho!
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Scientia, Praha, 1994

Tato první čítanka volně navazuje na Zlatou bránu. Publikace spojuje hravá forma: různé typy písma, snadné pohádky, hádanky, rýmovačky, doplňovačky apod. Názorné ilustrace četbu nejen doprovázejí, ale i doplňují, napovídají řešení hádanek, jsou součástí rébusů. Kniha má schvalovací doložku MŠMT.
... podrobnosti o knize

H. Burianová, A. Jurášová - Červená Karkulka - čtení a hraní /Little Red Riding Hood - reading and playing/
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Labyrint, Brno, 2004

Komplet obsahuje CD s pohádkou o Karkulce, kterou v českém znakovém jazyce vypráví absolventka JAMU - oboru výchovná dramatika pro neslyšící a dále interaktivní programy a hry ( pexeso, puzzle, přiřazování obrázků ke slovům...), které děti povzbuzují k četbě a rozšiřují jejich slovní zásobu. Součást
... podrobnosti o knize

H. Funk, Ch. Tratzki, S. Tratzki. Přel. J. Sinecká - Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: FRPSP - Scientia,, Praha, 2003

Kniha seznamuje sluchově postižené rodiče s péčí o miminko od narození do prvního roku života . Jednotlivé kapitoly se týkají kojení, dětských masáží, péče o pokožku, vývoje řeči a sluchu, bezpečnosti, výživy, vývoje dítěte, nemocí a očkování, oblečení, her apod. Kniha je velmi přehledná a plná bare
... podrobnosti o knize

Homoláč Jiří - Komunikace neslyšících - sociolingvistika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Hroboň Miloslav, Jedlička Ivan, Hořejší Jaroslav - Nedoslýchavost
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: MAKROPULOS, Praha, 1998

Postupné zhoršování sluchu se většinou považuje za neodvratný průvodní jev stárnutí, a proto s ním dopředu jaksi počítáme a současně se ho obáváme. Starší lidé se mnohdy ani nepokoušejí se svým sluchem něco dělat a raději se stahují do ústraní. Tyto obavy jsou do značné míry zbytečné. Poruchy sluchu
... podrobnosti o knize

Hrubý Jaroslav - Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých...2
Typ publikace: Průvodce
Vydal: FRPSP, 1998

Bohatě ilustrovaná publikace se zabývá hlavně technickými otázkami komunikace osob s vadou sluchu - od sluchadel přes telefon až po Internet.
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.