Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2822 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Kohut Vladimír, Kyselá Mária, Balun Rudolf - Matematika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Matematika pro 5. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Skřivan Jiří MUDr. - Záněty středního ucha. Sluch a jeho poruchy – hluchota
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Triton, Praha, 2000
... podrobnosti o knize

Bednařík Melichar - Péče o hluchoněmé děti
Typ publikace: Příručka
Vydal: Ústřední péče o hluchoněmé v Praze XVI., Praha, 1940

Ústřední péče o hluchoněmé se rozhodlo vydávati řadu knih z oboru péče o hluchoněmé děti, které nám dosud chyběly v naší odborné literatuře, aby literární činnost našich pracovníků na tomto poli měla možnosti k uplatnění a abychom měli vlastní pomůcky k výchově, vzdělávání a péči o hluchoněmé děti.
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 2
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1992

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "p" až "ž".
... podrobnosti o knize

Mrzílková Emilie, Ostatková Markéta - Základy české znakové řeči I.
Typ publikace: Učebnice
Vydal: H&H, Jinočany, 1993

S psaním textu pro výuku pohybového jazyka, jakým znaková řeč je, jsou problémy. Tento text, který předkládáme, je vůbec první učebnicí české znakové řeči (ČZŘ), která kdy u nás vyšla. Bylo pro nás nesnadné psát publikaci, která se stane naprostým "nováčkem", aniž bychom měli k dispozici nějaké mat
... podrobnosti o knize

Mikla Alojz a kolektív - Orálna reč a vzdelávanie nepočujúcich
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave, Bratislava, 1989

1. decembra 1986 uplynulu 150 rokov od vzniku inštitucionálnej starostlivosti o nepočujúce deti na území mesta Bratislavy - od založenia ústavu hluchonemých. Táto skutočnosť je z hľadiska histórie bratislavského špeciálneho školstva natoľko výnimočná, že si právom zasluhuje celospoločenskú pozornosť
... podrobnosti o knize

Poul Jan - Nástin vývoje vyučování neslyšících
Typ publikace: Příručka
Vydal: Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1996

Neslyšící a nemluvící osoba byla vždycky ve společnosti nápadná. Vzdor tomu je o osudech neslyšících osob ve starověkých kulturních státech jen málo zpráv. V řecké obci ani v římském státě se s neslyšícími v občanském životě nepočítalo. Hluchoněmost byla i vzdělanými lidmi mnohdy pokládána za duševn
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Reedukce sluchu SP dětí v předškolním věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

Tato stručná metodická příručka o reedukaci sluchu dětí předškolního věku zpracovává jeden dílčí úsek přípravy sluchově postiženého dítěe předškolního věku pro jeho úspěšné zařazení do školy běžného typu. Se stejným záměrem je publikována i obdobná metodika Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání. T
... podrobnosti o knize

Souralová Eva - Vzdělávání hluchoslepých II.
Typ publikace: Příručka
Vydal: Scientia, Praha, 2000

Pro mnohé z nás je velmi těžké si představit člověka, kterému něco ukazujeme a on to nevidí, něco mu říkáme a on to neslyší, protože je současně hluchý a slepý. Je těžké si představit, co může cítit člověk obklopený neustálým tichem a tmou, který je o všem, co se děje kolem něj, informován jen prost
... podrobnosti o knize

Ludíková Libuše - Vzdělávání hluchoslepých I.
Typ publikace: Příručka
Vydal: Scientia, Praha, 2000

Publikace je určena nejširšímu okruhu čtenářů, kteří mají zájem získat zkladní informace, jež se týkají problematiky specifik života dětí s jedním z nejtěžších postižením, jehož důsledky si řada lidí nedovede představit. Současně má tento titul napomoci pochopit, že pokud poskytneme dětem s duálním
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Rozvíjení zrakového vnímání u SP dětí předškolního věku
Typ publikace: Příručka
Vydal: Knižní podnikatelský klub, Praha, 1991

Teorie reedukce sluchu a řeči, vypracovaná a publikovaná prof. Sovákem již v roce 1954 kladla při reedukci velký důraz na tehdy ještě poměrně málo známou zásadu komlexního přístupu. "Nápravné reedukační metody mají za úkol zdokonalit schopnost slyšení v dorozumívacím procesu, přičemž se opírají o zá
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Integrace sluchově postiženého dítěte mateřské a základní škole
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1996

K napsání této příručky o integrované výchově a vzdělávání dětí se sluchovým postižením nás vedly zkušenosti se zařazováním dětí do škol běžného typu a zjištění, že v pedagogických kurzích je dosud málo informací o problémech integrace v plné šíři nebo jsou názory o ní zjednodušené. Pedagog, který s
... podrobnosti o knize

Verena Cardinaux, Hubert Cardinaux, Armin Löwe - Ujměte se mě - Výchova hluchoslepých dětí
Typ publikace: Příručka
Vydal: Scientia, Praha, 1999

Vydání českého překladu publikace Ujměte se mě - Výchova hluchoslepých dětí, je vydavatelský počin, který pomůže překrýt naprostý nedostatek literatury z oblasti péče o hluchoslepé děti. Hluchoslepota je obecně přijímána jako jedno z nejtěžších zdravotních postižení. Ne vždy se ale jedná o úplnou zt
... podrobnosti o knize

Šedivá Zoja - Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených - 1. Zvládání důležitých životních situací
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1997

Rozvíjení sociálních dovedností u sluchově postižených by se mělo stát nedílnou součástí speciální péče o tuto populaci. Tato příručka by měla pomoci učitelům, vychovatelům a dalším odborníkům, kteří mají zájem pomáhat sluchově postiženým zlepšovat jejich sociální dovednosti tak, aby se zmírnily pro
... podrobnosti o knize

Hrubý Jaroslav, Picka Jiří, Sedlák Stanislav - Technická příručka pro sluchově postižené
Typ publikace: Příručka
Vydal: Horizont, Praha, 1987

Autoři vytvořili svou knížkou o technických pomůckách pro sluchově postižené velice prospěšné dílo. Vytkli si za úkol důvěrně seznámit s pomůckami pro sluchově postižené ty, kteří o nich mají po technické stránce malou představu. Přátelsky vedou čtenáře, krok za krokem, přes úskalí techniky. Po chví
... podrobnosti o knize

Gebhartová Vladimíra, Havel Jiří, Špůrová Zuzana - Čtenáři, do toho!
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Scientia, Praha, 1994

Tato první čítanka volně navazuje na Zlatou bránu. Publikace spojuje hravá forma: různé typy písma, snadné pohádky, hádanky, rýmovačky, doplňovačky apod. Názorné ilustrace četbu nejen doprovázejí, ale i doplňují, napovídají řešení hádanek, jsou součástí rébusů. Kniha má schvalovací doložku MŠMT.
... podrobnosti o knize

Šmídová Martina, Barešová Jana - Pracujeme s prstovou abecedou
Typ publikace: Soubor volných listů
Vydal: Scientia, Praha, 2000

Dostává se Vám do rukou soubor 41 karet k individuálnímu procvičování prostové abecedy. Na každé kartě je vždy obrázek charakterizující jedno písmeno (např. B - buben) a pod ním do prstové abecedy převedené slovo popisující obrázek. Úkolem dětí je napsat pod jednotlivé znaky prstové abecedy správná
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Septima, Praha, 1996

V současné době může být řada sluchově postižených žáků zařazena do běžných škol. Přitom se často zjistí, že v praxi chybí kritéria, ke kterým by se mělo přihlížet. Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí, jako jedna z několika nových publikací věnovaných této otázce, se snaží tuto mezeru vyp
... podrobnosti o knize

Janotová Naděžda - Odezíraní u sluchově postižených
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Septima, Praha, 1999

Publikace přináší metodiku odezírání u SP dětí a mládeže. Její předností je bezprostřední využití jak v hodinách odezírání v rámci vyučování, tak i v hodinách logopedické péče. Informace z ní mohou čerpat i rodiče i samotní sluchově postižení.
... podrobnosti o knize

Jabůrek Josef - Bilingvální vzdělávání neslyšících
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1998

V posledních letech se k nám dostává stále více informací o bilingvální výchově a vzdělávání neslyšících. Bilingvální výchova a vzdělávání jako institucionalizovaný přístup ke vzdělávání neslyšících má v moderní historii poměrně krátké trvání a rozšíření. V dějinách vzdělávání neslyšících bychom naš
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.