Ticho.cz si právě čte: (11 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 

Nové knihy

Řazení: Autor, Název, Edice, Vydavatel, Rok vydání
Kategorie:
Autor:

Svačina St. - Základy řečové výchovy pro neslyšící děti
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Český svaz sluchově postižených

Syntetická práce v oboru logopedie shrnující do jednolité obsahové roviny metodické zásady při vyvozování a nápravě hlasu a artikulace neslyšících.
... podrobnosti o knize

Kolektiv autorů - Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící
Typ publikace: Slovník
Vydal: Občanské sdružení Naděje, Praha

Pro neslyšící k pochopení křesťanských pojmů, pro osvojení si slovní zásoby českého překladu Bible a pro rozvinutí jejich znalostí psaného českého jazyka.
Pro slyšící - rodiče neslyšících, jejich učitele i vychovatele.
Pro pracovníky různých křesťanských církví, kteří chtějí komunikovat se sluchov
... podrobnosti o knize

Langer Jiří, Ptáček Václav, Dvořák Karel - Znakovaná zásoba českého znakového jazyka 4. díl
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Universita Palackého v Olomouci

Výukový CD-ROM k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk.
... podrobnosti o knize

Langer Jiří, Ptáček Václav, Dvořák Karel - Znakovaná zásoba českého znakového jazyka 3. díl
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004

Výukový CD-ROM k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk.
... podrobnosti o knize

Langer Jiří, Ptáček Václav, Dvořák Karel - Znakovaná zásoba českého znakového jazyka 2. díl
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004

Výukový CD-ROM k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk.
... podrobnosti o knize

Langer Jiří, Ptáček Václav, Dvořák Karel - Znakovaná zásoba českého znakového jazyka 1. díl
Typ publikace: Slovník - CD-ROM
Vydal: Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004

Výukový CD-ROM k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk.
... podrobnosti o knize

Matuška Ondrej, Antušeková Anna - Rozvíjanie reči
Typ publikace: Příručka
Vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1992
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 8
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 8. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Pulda Miloš PhDr. - Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole
Typ publikace: Příručka
Vydal: Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2000

Učební texty „Včasná sluchově-řečová výchova“ (1996) a „Sluchová výchova u sluchově postižených dětí“ (1996) si vyžadují doplnění, v němž by byla zodpovězena otázka, jak dále ve sluchové a řečové výchově u dětí, kterým se dostalo odborně vedené výchovy již od nejranějšího věku. I zde platí požadavek
... podrobnosti o knize

Hrudková Soňa, Štěpánková Věra, Tichá Jana - Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

Metodická příručka k Čítance pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Malý Miloš, Hruška Josef, Kouřil Jan, Poul Jan - Obrázkový slovník 1
Typ publikace: Slovník
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 1990

Ilustrovaný slovník pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. Slovník obsahuje slova od písmene "a" až "o".
... podrobnosti o knize

Štěpánková Věra, Tichá Jana - Čítanka 4
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1990

Čítanka pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Krahulcová - Žatková Beáta - Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Univerzita Karlova vydavatelství Karolinum, Praha, 1996

Současná společnost se vyznačuje určitými rysy. Jedním z nich je požadavek mobility a adaptability, protože se struktura hospodářství stále mění a lidé se potřebují přemisťovat, měnit bydliště, zaměstnání. Dalším rysem je charakter práce, která už většinou není fyzická, ale sémantická. Její součástí
... podrobnosti o knize

Šimůnková Vladimíra, Novák Václav - Metodický průvodce k dějepisu pro 9. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988

Metodická příručka k dějepisu pro 9. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Rokytová Miluše - Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník
Typ publikace: Metodický průvodce
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1982

Metodický průvodce k učebnici Základy řeči pro 5. ročník základní školy pro neslyšící a základní školy pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Tušková Marta - Čítanka 3
Typ publikace: Čítanka
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1989

Čítanka pro 3. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

Šedivá Zoja - Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených - 2. Nácvik sociálních interakcí
Typ publikace: Příručka
Vydal: Septima, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Strnadová Věra - Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace
Typ publikace: Informační kniha
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Homoláč Jiří - Komunikace neslyšících - sociolingvistika
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1998
... podrobnosti o knize

Kouřil Jan - Český jazyk
Typ publikace: Učebnice
Vydal: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1991

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu.
... podrobnosti o knize

<<<   2   3   4   5   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.