Ticho.cz si právě čte: (7 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2811 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Divadlo / Autor: ECPN Brno

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla XIX.OTEVŘENO

Propozice Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla XIX.OTEVŘENO
Kdy:  8.3.2014 – 27.4.2014
Kde:  dle propozice postupně všechna divadla
Cena: vše dle propozice
Kontakt: ECPN Brno a NIPOS-ARTAMA
        603 450 739, fax: 541 211 389
        tomas@nipos-mk.cz , ecpn@ecpn.cz

Propozice - XIX.OTEVŘENO
Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
Mezikrajová kola:
  8. března 2014, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
  9. března 2014, Ostrava Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200 Ostrava
  15. března 2014, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
  13.dubna 2014, Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Celostátní kolo:
  25. – 27. dubna 2014, Městské divadlo v Kolíně

I. Vyhlášení přehlídky

Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.

Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, Moravskoslezského kraje, statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Ostravy, Plzně a Městského úřadu v Kolín.II. Poslání přehlídky

Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.III. Podmínky účasti

Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Jablonec ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátní přehlídky scénického tance, Tanec, tanec… v Jablonci n. N a celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 3. 3. 2014 přihlášku poštou (e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.IV. Organizace přehlídky

Mezikrajové kolo Hradec Králové:

Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové

Datum konání: sobota 8. března 2014

(+420 495 514 721, info@draktheatre.cz)         Mezikrajové kolo Ostrava:

Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava

Datum konání: neděle 9. března 2014

(Pavel Vitt, +420 734 850 976, pavel@cooltourova.cz)Mezikrajové kolo Plzeň:

Místo konání: Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

Datum konání: sobota 15. března 2014

(Bc. Olga Ženíšková 775 666 554, info@divadlodialog.cz) Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:

Místo konání: Eurocentrum, Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum konání: neděle 13.dubna 2014

(L. Rellichová +420 602 963 574 , info@eurocentrumjablonec.cz)Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2013:

Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín

Datum konání: 25. – 27. dubna 2014

(Luboš Růžička,+420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz)Předpokládaný program Celostátní přehlídky Otevřeno v Kolíně:

pátek 25. 4. 2014

•      workshop – Městské divadlo v Kolíně (…………………)

•      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo v Kolíně

•      zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

•      rozborový seminář – Městské divadlo v Kolíně (studiová scéna)

•      večerní inspirativní představení

sobota 26. 4. 2014

•      workshop – Městské divadlo v Kolíně (Burian Vladimír – světelný design II)

•      zkoušky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

•      druhá část přehlídky – Městské divadlo v Kolíně a studiová scéna

•      večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo v Kolíně

neděle 27. 4. 2014

•      rozborový seminář – Městské divadlo v Kolíně (studiová scéna)

•      dětské představení – veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo v KolíněV. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH Kol

Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního kola V Kolíně

Rozsah finančního plnění (hrazení ubytování) může pořadatel upravit podle aktuálního rozpočtu přehlídky. Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100,-Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.VII. Technické podmínky

Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.VIII. LEKTORSKÝ SBOR

Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.IX. INFORMACE

Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:


PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno

Vodova 35

612 00 Brno

mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389

e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA

P.O. Box 12 / Blanická 4

120 21 Praha

tel: 221 507 932

e-mail: tomas@nipos-mk.cz
Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XIX. ročník jsou plánovány tři pohybové a jedna technická dílna (světla a zvuk). Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.

PROPOZICE ZDE: Propozice OT 2014
PŘIHLÁŠKA ZDE: Přihláška OT 2014


ECPN Brno
 24.2.2014 10:37
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla XIX.OTEVŘENO
Propozice Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla XIX.OTEVŘENO
Kdy:  8.3.2014 – 27.4.2014
Kde:  dle propozice postupně všechna divadla
Cena: vše dle propozice
Kontakt: ECPN Brno a NIPOS-ARTAMA
        603 450 739, fax:
24.2.2014, ECPN Brno ...další info
Dvousemestrální skupinový kurz českého znakového jazykaVýuka 1 x týdně
Kurz pro ty, kteří se chtějí naučit český znakový jazyk!
(19. března – 10. prosince 2014)

Chcete se naučit český znakový jazyk přímo od Neslyšících? Nemůžete ale z časových důvodů docházet 2 x týdně do skupinového kurzu? Pak je tento nový skupinový kurz českého znakového jazyka
20.2.2014, Pevnost - ČCZJ, o. s. ...další info
Tlumočený film Praha snů
Jste srdečně zváni na projekci filmu Praha snů dne 6.3. od 17.30-20.00 do kina BIO OKO, Františka Křížka 15, Praha 7!
Jedná se o tlumočení filmu organizace Asistence, o.p.s. o přístupnosti veřejné dopravy pro ženy se zdravotním postižením, s malými dětmi v kočárku a seniorky.
17.2.2014, ČKTZJ ...další info
Výstava ZOH 2014
Česká komora tlumočníků znakového jazyka připravila další prohlídku ve znakovém jazyce na téma Zimní olympijské hry.
Prohlédnete si předměty, které přibližují atmosféru zimních olympiád od 20. let 20. století až po současnost.
KDY: čtvrtek 20.2.2014 od 16.00 hod pro neslyšící ve
17.2.2014, ČKTZJ ...další info
pozvánka ma tiskovou konferenci - uvedení nové aplikace ZJ
Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci, kterou pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. u příležitosti vydání aplikace pro mobilní telefony „Znakujte s námi“ určené pro slyšící rodiče, kterým se narodí dítě se sluchovým či kombinovaným postižením.

Tisková konference se
14.2.2014, Jitka Motejzíková ...další info
Nezmeškejte registraci na INSPO 2014Unikátní služby pro účastníky se sluchovým postižením
Výjimečný komfort nabídne účastníkům se sluchovým postižením konference INSPO, která se uskuteční 15. března v Kongresovém centru Praha. Pro neslyšící budou připraveni tlumočníci do znakového jazyka ve všech třech sekcích, ohluchlí a nedoslýchaví účastníci budou mít ve všech sálech k dispozici simul
11.2.2014, Jaroslav Winter ...další info
"Nová práce!"
Občanské sdružení 365, o. p. s., má pro neslyšící pracovní nabídku v rámci projektu "Nová práce!", který probíhá do března 2015.
Hledáme dva uchazeče z Jihočeského kraje – z okolí Českých Budějovic, jednoho z Hradce Králové a okolí a dva ze Středočeského kraje. Do projektu bude vybráno celke
10.2.2014, 365, o. p. s....další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.