Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižení pedagogové u nás nyní

V  poslední době velmi výrazně stoupl počet sluchově postižených pedagogických pracovníků na našich školách. Po roce 1989, kdy došlo ke změně přístupu              ke zdravotně postiženým a kdy ve školství pro sluchově postižené došlo k  mnoha výrazným změnám, se začali stále více uplatňovat ve výchovně-vzdělávacím procesu u postižených dětí stejně postižení pedagogové.

    Velkým pozitivem také bylo, že se sluchově postiženým dostalo širších možností dalšího vzdělávání (více k  tomu v  kapitole 5.), což mnozí využili a zvýšili svoji odbornou erudici, získali pedagogickou způsobilost a místo ve školách. Některé školy přecházejí k  novým metodám vzdělávání, zjm. k  bilingvální metodě, kde mají sluchově postižení pedagogové nezastupitelné místo.

    Nicméně můžeme říci, že pronikání sluchově postižených, coby pedagogických pracovníků do škol pro stejně postižené, nebylo jednoduché. Mnozí učitelé sluchově postižených měli, a bohužel někdy stále mají,  vůči nim předsudky, které ze všeho nejvíce bránily v  tom, aby zde našli sluchově postižení uplatnění. Např. Markéta Krumplová, sluchově postižená učitelka k  tomu říká: .Vzpomínám si na to, jak      se mě před dvěma roky jeden speciální pedagog docela vážně ptal, jak bych mohla se svou sluchovou vadou učit. Přitom tento učitel po mé maturitě schvaloval, že jsem se přihlásila na vysokou školu s  pedagogickým zaměřením. Dnes mne už bere jako rovnocennou kolegyni. (Gong 6/1999, s. 147). A ke své motivaci uvádí: Když jsem v roce 1994 maturovala, nebyl tady žádný sluchově postižený pedagog, který by zároveň učil sluchově postižené děti. Měla jsem pocit, že právě tyto děti              by potřebovaly sluchově postiženého  učitele, který by pro ně byl vzorem? (Gong 6/1999, s. 147).

Ještě v  roce 1995 napsal Kostelník: Nechápu, že ač působení neslyšících učitelů na školách pro neslyšící je z  historie i zahraničních zkušeností dobře známé, proč u nás neslyšící učitelé prostě nejsou? (Kostelník 1995, s. 9). Nebo jiná poznámka: Zajímavou kapitolou je život neslyšících v  Holandsku a jejich společenské uplatnění. Zatím můžeme jen závidět uplatnění dospělých neslyšících ve školách?, uvádí Potměšil. Pracují zde jako pedagogové v  poradenských centrech,  jako asistenti učitelů v  základních školách, stejně jako vychovatelé? (Gong 5/1996, s.87).

Pro upřesnění musím dodat, že v  roce 1995 u nás již minimálně jeden sluchově postižený pedagog pracoval (ve škole pro sluchově postižené v  Praze      na Smíchově), to však tato vzácná výjimka na faktu absence sluchově postižených pedagogů v  našich školách pro sluchově postižené v podstatě nic nemění.


Saša Zvonek
 11.12.2001 10:07
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižení pedagogové u nás nyní
V  poslední době velmi výrazně stoupl počet sluchově postižených pedagogických pracovníků na našich školách. Po roce 1989, kdy došlo ke změně přístupu              ke zdravotně postiženým a kdy ve školství pro sluchově postižené došlo k  mnoha výrazným z
11.12.2001, Saša Zvonek ...další info
Silvestr 2001 v Brně31.12.2001 od 15,00
Silvestr 2001 v Brně
Brněnský spolek neslyšících pořádá 31. prosince od 15 hodin oslavy Silvestra 2001 a společné přivítání Nového roku při tanci a dobré zábavě v prostorách Stacionáře neslyšících, Vodova 35, Brno.
Je připraven zábavný program: tanec,
6.12.2001, BSN ...další info
Speciální škola pro sluchově postižené
České Budějovice, Riegrova 1 - pokračování

Volný čas

Volný čas žáků ubytovaných v internátě je směřován plně individuálním přístupem v rámcipodpoření osobnosti dítěte. Máme bohatou škálu zájmových kroužků, které vedou nejen zaměstnanci školy, ale také ext
5.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Naše smysly 3 - Oči a zrak
Prostorové vidění
Přední část oka promítá jako na obrovské filmové plátno obraz toho, co je venku, na zadní část oka. Obrazy se stále pohybují. Když se pokusíme na někoho upřeně hledět, oči se nám budou i tehdy pohybovat sem a tam.

Splývající body
Prohléd
4.12.2001, Michal Holub ...další info
Sluchově postižení pedagogové u nás dříve 2
Prvním byl pravděpodobně Hubert Kauzner bývalý chovanec Pražského ústavu pro hluchoněmé? (nynější Holečkova), byl přijat jako učitel před rokem 1836. Vynikal malířským nadáním a po ukončení ústavu navštěvoval pražskou malířskou akademii? (Novák 1937, s. 13). K  těm dalším
3.12.2001, Saša Zvonek ...další info
Vánoční turnaj6.12.2001
Sportovní klub neslyšících Plzeň pořádá dne 6.12.2001 Vánoční turnaj dětí ve stolním tenisu.
Souž proběhne ve čtvrtek od 15. do 18. hodin.
Sraz je tedy nejpozději ve 14.45.hod

Vše je připraveno v herně SK Neslyšících Plzeň - Vyšehradská 2

Tentokrát se jedn
2.12.2001, Jaroslav Helus ...další info
Speciální škola pro sluchově postižené
České Budějovice, Riegrova 1

Škola sídlí v budově, která byla postavena v roce 1856.  Jako nájemní dům. V roce 1871 byla zakoupena pro účely výchovy a vzdělávání hluchoněmých dětí z českobudějovické diecéze. Ještě v tomto roce začalo vyučování asi padesáti žáků. Tomuto účelů slou
30.11.2001, Tomáš Jelínek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.