Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Rozdělení sluchového postižení - 1

Ztráta sluchu se posuzuje z několika různých hledisek. K posouzení stavu sluchu se využívají různé audiometrické metody, podle kterých zjistíme míru poškození sluchu a o jaké poškození se jedná.

Dělení podle druhu a typu. 

I. Normální sluch (normacusis)

II. Nedoslýchavost (hypacusis)
1) převodní (hypacusis conduktiva)
2) senzorineurální, percepční (hypacusis senzorineuralis)
- nitroušní (kochlearis)
- sluch. dráhy (retrokochlearis)
- centrální (centralis)
3)  smíšená

III. Hluchota (surditas)
- tzv. praktická hluchota
- totální (úplná) hluchota
- psychogenní hluchota

IV. Hyperacusis

Normální sluch (normacusis)
Člověk s normálním sluchem nemá komunikační potíže v důsledku poruchy sluchu a při audiometrickém vyšetření nepřekračuje sluchový práh na žádné vyšetřované frekvenci hladinu intenzity 20 dB. Při sluchové zkoušce hlasitou a šeptanou řečí rozumí šepotu na 6m a hlasité mluvě na 10m.Pokračování příště...


Alena Strnadová
 31.1.2002 19:33
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Rozdělení sluchového postižení - 1
Ztráta sluchu se posuzuje z několika různých hledisek. K posouzení stavu sluchu se využívají různé audiometrické metody, podle kterých zjistíme míru poškození sluchu a o jaké poškození se jedná.

Dělení podle druhu a typu. 

I. Normální sluch (normacusis)
31.1.2002, Alena Strnadová ...další info
Setkání rodičů9. 2. 2002

Středisko rané péče F R P S P pořádá setkání rodičů.

"Roční zkušenosti Střediska rané péče" si můžete předat dne 9. 2. 2002 od 10,00 hodin v Praze 6 na Holečkově ul. č. 4.

Více informací o tomto setkání se dozvíte na těchto číslech:
Tel: 02/651731
30.1.2002, FRPSP...další info
Vánoční dárek pro uživatele naslouchadel
Ještě jeden velký vánoční dárek pro uživatele naslouchacích přístrojů
(Velká Británie 3.ledna 2002)

RNID (The Royal National Institute for Deaf people – Královský národní institut pro neslyšící) přivítal vládní zprávu od ministerstva zdravotnictví Jacqui Smithe k
30.1.2002, Michal Holub ...další info
Zasedání řádných členů ASNEP
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel pořádá zasedání řádných členů, které proběhne dne 6. 2. 2002 od 13,00 h v Praze - Strodůlky. 

Více informací získáte na těchto uvedených číslech:
Tel: 02/6521412
Fax: 02/6521411
29.1.2002, ASNEP ...další info
Sluch. postižený pedagog jako vzor komunikační 1
    Freeman říká: „Největším problémem neslyšících dětí není ztráta sluchu,            ale potíže s vytvořením adekvátního komunikačního systému“ (Freeman 1992, s.29). Bez kvalitní komunikace nemůže probíhat v podstatě žádný proces mezilidských vztahů.
29.1.2002, Saša Zvonek ...další info
Rozdělení sluchového postižení - Terminologie
Jelikož se budeme v dalším pokračování zabývat sluchově znevýhodněnými dospělými (nedoslýchavými), u kterých se nejedná o sluchovou poruchu nýbrž o sluchové postižení (vadu),  musím se zmínit o terminologii, která je velice nejednotná a objevují se v ní různé názory.

Já se osobn
24.1.2002, Alena Strnadová ...další info
Významní sluchově postižení lidé jako vzory
Ještě než se začneme hlouběji zabývat sluchově postiženým pedagogem jako vzorem, uvedu několik sluchově postižených osob, které v něčem vynikly nad průměr ostatních. Je to proto, že pro sluchově postižené děti je velmi důležité, aby kolem sebe viděly sluchově postižené osoby, které pro ně jsou z něj
22.1.2002, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.