Ticho.cz si právě čte: (8 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Rozdělení sluchového postižení - 4

Hluchota (surditas)
Praktická hluchota – podle vyhlášky MPSV č. 284/1995 je praktická hluchota těžké poškození sluchu odpovídající ztrátě 71-90 dB.
Úplná hluchota – odpovídá poškození sluchu více než 90 dB

Hyperacusis
Jedná se o velmi vzácné postižení sluchu, kdy jedinec vnímá zvuk nadměrně hlasitě a vnímání zvuku je pro něj nepříjemné, mnohdy až bolestivé.

Dělení podle stupně sluchového postižení
Ne každý člověk s poruchou sluchu je neslyšící. Obecně považujeme za hranici mezi nedoslýchavostí a praktickou hluchotou to, zda je člověk schopen vnímat slovní řeč a porozumět jí sluchovou cestou. A to jak s pomocí sluchadel, tak i bez nich.Jelikož není dělení sluchových poruch jednotné, uvádím několik různých způsobů jejich rozlišení. Posouzení sluchové ztráty je velice sporné, neboť nelze jednoznačně stanovit, co přesně člověk slyší. Je veliký rozdíl ve vnímání čistých tónů na tónové audiometrii a v poslechu řeči v běžných podmínkách. Dále musíme posuzovat také to, v jaké oblasti k poškození sluchu došlo, z jaké příčiny a musíme brát v potaz také další sluchová vyšetření. Dokonce i lidé, kteří mají úplně stejné audiogramy, slyší rozdílně, a proto každý z nich potřebuje jiný způsob péče. Dalším způsobem posuzování velikosti sluchové ztráty je také procentuální výpočet podle Fowlera (příloha 3).Toto posuzování sluchové ztráty je založeno na jejím procentuálním vyjádření, které vychází z Fowlerovy tabulky. Zde vidíme ztrátu sluchu při  určitých frekvencích a dále přisuzovanou hodnotu v procentech k příslušné ztrátě. Výsledná hodnota při úplných ztrátách na všech frekvencích dává 100%. Velikost sluchové ztráty získáme tedy podle Fowlera součtem všech hodnot na udávaných frekvencích. V dnešní době se již toto vyjádření tolik nepoužívá.


Alena Strnadová
 11.3.2002 17:31
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Rozdělení sluchového postižení - 4
Hluchota (surditas)
Praktická hluchota – podle vyhlášky MPSV č. 284/1995 je praktická hluchota těžké poškození sluchu odpovídající ztrátě 71-90 dB.
Úplná hluchota – odpovídá poškození sluchu více než 90 dB

Hyperacusis
Jedná se o velmi
11.3.2002, Alena Strnadová ...další info
Zimní kurz vodního lyžováníÚnor 2002
Musím článek napsat za děti. Sice mi dodaly dostatek materiálů, takže by stačilo přepsat, ale některé věci ještě nemáme dořešeny (viz. jedno z témat diskuse), takže zatím ještě píši místo nich).
10.3.2002, Saša Zvonek ...další info
Aleš Valenta je príma kluk
S Alešem Valentou jsem se seznámil už před Olympiádou. Teda jenom já s ním. On mě neznal až do dneška. Je jeden z našich nejšikovnějších sportovců co znám. Na Olympiádě jsem mu držel palce i u nohou a koukal jsem se na televizi až do noc
7.3.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Neslyšící děti - psychologický pohled 2
Silně na celý problém působí také postoj rodičů. „Sluchová vada, především absence vývoje slyšení a řeči, může na rodiče působit tak intenzivně, že může dojít k nežádoucí změně vztahů a chování k dítěti – to může vést nejen k ochuzení sociálního a komunikačního prostředí dítěte, ale i k újmě jeho
6.3.2002, Saša Zvonek ...další info
Výukové videokazety odezírání
Český klub ohluchlých pro Vás připravil soubor pěti výukových videokazet (včetně cvičných lekcí) "Odezírání pro začátečníky i pokročilé".
Tyto videokazety jsou zdarma poskytovány školám pro sluchově postižené.
Ostatní zájemci si celý soubor mohou objednat za cenu 1.500,
4.3.2002, Český klub ohluchlých ...další info
Akce, které pořádájí v Anglii pro neslyšící I.
V tomto článku se můžete dozvědět, co pořádají ve Velké Británii za sportovní vyžití pro neslyšící.

RNID (The Royal National Institute for Deaf people – Královský národní institut pro neslyšící) má velkou příležitost účastnit se předních událostí pořádaných pro neslyšící ve Vel
28.2.2002, Michal Holub ...další info
Matějská pouť pro zdravotně postižené18.3.2002
A už je tady Matějská pouť!!!

Všechny postižené děti z Čech a Slovenska mají 18. března 2002 (pondělí) vstup ZDARMA na všechny atrakce. Je to pouze jeden den, ale proč ho nevyužít.

27.2.2002, FRPSP ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.