Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi

1.

Kvalitní komunikace má vliv na utváření vztahu mezi žákem a učitelem a na vytváření jejich vzájemných vztahů. Těžko hledáme sympatie k někomu, komu nerozumíme. „Kvalita vzt’ahov medzi l’ud’mi významne vplýva na ich prežívanie, správanie a konanie“ (Ďurič 1977, s. 298).

To se dále odráží v kvalitě vyučovacího procesu! Podívejme se tedy na působení sluchově postiženého pedagoga ve škole z praktického hlediska.

Aby vůbec mohl celý vzdělávací proces fungovat, musí také fungovat komunikace. Sluchově postižené dítě, zjm. dítě s těžší sluchovou vadou, má dvě možnosti – buď sluchovou nebo zrakovou cestu příjmu informací. Budeme-li uvažovat tak, že sluchové vnímání je u něho poškozeno do té míry, že mu neumožňuje kvalitní příjem informací, zbývá možnost zrakové cesty. To jsme si již řekli výše. Tato zraková cesta je dvojí – buďto odezírání, nebo pohybově vizuální systém. Odezírání je však činnost velmi psychicky náročná a únavná.

„Odezírání i mluvení je vždycky pro neslyšící deficitní záležitost obtížená neustále úzkostí: „dovedu porozumět?“ „Rozumím správně?“ (Merkt 1987, s. 4). Neslyšící děti se musí při slovní komunikaci velmi soustředit a brzy se unaví. Neúspěšné pokusy vyvolávají u nich zvýšenou dráždivost, negativismus, afekty a zlostné chování. Naopak pohybově vizuální systémy, jako je znaková řeč, již takové potíže nevyvolávají. Pro sluchově postižené děti je v mnoha případech (zde mám na mysli především těžší sluchovou vadu) daleko snazší komunikovat prostřednictvím znakové řeči, než ústně. Spontánně vyhledávají příležitost ke komunikaci tímto způsobem, prostě více odpovídá jejich potřebám a možnostem. Pokud je pak komunikace bezproblémovější a snadnější, a to nejen pro dítě, ale vůbec pro obě komunikující strany, je celý proces výchovy a vzdělávání jednodušší, a tím také úspěšnější. Dítě netrpí nějakými negativními pocity, jeho chování je lepší. Ale hlavně jde o déletrvající soustředění na práci, což je pro výchovně-vzdělávací činnost přínosem.

Jinou krajní situací je přesný opak výše uvedeného chování – „dítě se začne vyhýbat komunikaci, uzavírat do sebe, může docházet ke stavům sebelitování a melancholie“ (Pulda 1992, s. 33). To potom zajisté není zrovna vhodné naladění pro práci ve škole, nebo jinde.


Pokračování příště...


Saša Zvonek
 13.3.2002 17:30
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi1.
Kvalitní komunikace má vliv na utváření vztahu mezi žákem a učitelem a na vytváření jejich vzájemných vztahů. Těžko hledáme sympatie k někomu, komu nerozumíme. „Kvalita vzt’ahov medzi l’ud’mi významne vplýva na ich prežívanie, správanie a konanie“ (Ďurič 1977, s. 298).

To s
13.3.2002, Saša Zvonek ...další info
Akce, které pořádájí v Anglii pro neslyšící II.
ABSEILING

Vstříc výšinám

Abseiling je dobrodružný sport, při kterém si užijete spousty legrace. Je vhodný pro veškerou věkovou kategorii a RNID ho vřele doporučuje. Máš možnost si zvolit z dvaceti nabízených termínů za rok v široké lokaci napříč Velkou Bri
12.3.2002, Michal Holub ...další info
Rozdělení sluchového postižení - 4
Hluchota (surditas)
Praktická hluchota – podle vyhlášky MPSV č. 284/1995 je praktická hluchota těžké poškození sluchu odpovídající ztrátě 71-90 dB.
Úplná hluchota – odpovídá poškození sluchu více než 90 dB

Hyperacusis
Jedná se o velmi
11.3.2002, Alena Strnadová ...další info
Zimní kurz vodního lyžováníÚnor 2002
Musím článek napsat za děti. Sice mi dodaly dostatek materiálů, takže by stačilo přepsat, ale některé věci ještě nemáme dořešeny (viz. jedno z témat diskuse), takže zatím ještě píši místo nich).
10.3.2002, Saša Zvonek ...další info
Aleš Valenta je príma kluk
S Alešem Valentou jsem se seznámil už před Olympiádou. Teda jenom já s ním. On mě neznal až do dneška. Je jeden z našich nejšikovnějších sportovců co znám. Na Olympiádě jsem mu držel palce i u nohou a koukal jsem se na televizi až do noc
7.3.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Neslyšící děti - psychologický pohled 2
Silně na celý problém působí také postoj rodičů. „Sluchová vada, především absence vývoje slyšení a řeči, může na rodiče působit tak intenzivně, že může dojít k nežádoucí změně vztahů a chování k dítěti – to může vést nejen k ochuzení sociálního a komunikačního prostředí dítěte, ale i k újmě jeho
6.3.2002, Saša Zvonek ...další info
Výukové videokazety odezírání
Český klub ohluchlých pro Vás připravil soubor pěti výukových videokazet (včetně cvičných lekcí) "Odezírání pro začátečníky i pokročilé".
Tyto videokazety jsou zdarma poskytovány školám pro sluchově postižené.
Ostatní zájemci si celý soubor mohou objednat za cenu 1.500,
4.3.2002, Český klub ohluchlých ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.