Ticho.cz si právě čte: (15 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi

4.

Ve vyučování je se sluchově postiženým dítětem, které získalo v raném věku možnost seznámit se se znakovou řečí, mnohem snazší práce, což potvrdí mnozí z pedagogů, kteří ovládají znakovou řeč. U dítěte jsou totiž daleko více rozvinuté některé myšlenkové operace (o tom podrobněji na jiném místě).

„Již v minulosti ukázaly studie na téma socializace neslyšících dětí neslyšících rodičů, že pomocí znaků lze dosáhnout i v raném věku komunikace odpovídající věku dítěte. Tyto děti vesměs předčily neslyšící děti slyšících rodičů, které vyrůstaly v čistě orálním prostředí, ve svých znalostech světa, ve svých návycích chování i jazykové kompetenci. Při dobrém vedení získají neslyšící děti slyšících rodičů v kurzech znakových systémů srovnatelnou úroveň, zejména pokud se setkají s kompetentními neslyšícími dospělými, kteří jim jsou partnery v hovoru, při vyprávění a vedou je, ...“ (H. Wudke In: Günther 1999, s. 46).

Takto jazykově kompetentní dítě, pokud přijde do školy pro sluchově postižené a setká se se sluchově postiženým učitelem, který s ním komunikuje jazykem, který již má do určité míry osvojený, bude vykazovat daleko větší pokroky, než dítě, které doposud žádný jazyk v dostatečné míře nezvládlo. Zvládnutí jazyka zde znamená, jak jsem se již zmínil, nikoliv umět vyslovit několik slov nebo vět, ale jazyk využívat při obousměrné a pružné komunikaci.

I z jiné strany se můžeme na problém sluchově postiženého učitele ve vyučování podívat: Sluchově postižený učitel je vybaven stejnými „obrannými a útočnými komunikačními mechanismy“ jako jeho sluchově postižení žáci. Mohou je tedy rovnocenně uplatňovat. Příkladem může být odvrácení pohledu – „Další možností obrany ze strany neslyšícího člověka je úmyslné přerušení vizuálního kontaktu.“ „Odvrátí-li neslyšící člověk pohled od osoby, o které ví, že chce mluvit, je to náznak, že si nepřeje v hovoru pokračovat“ (Strnadová 1998, s. 140).

Rovnocenné uplatnění těchto komunikačních mechanismů mezi sluchově postiženými podporuje jejich zdravý psychický rozvoj, nejsou pod nějakým tlakem, který někdy cítí v případě,      že s nimi pracuje slyšící učitel. Sluchově postižený učitel využívá zcela přirozeně takové způsoby navazování komunikačního vztahu, které jsou obecně mezi sluchově postiženými akceptovatelné a nemusí se zdržovat s tím, zda je použít může, či nikoliv. Je to pro něho přirozené a vyzní to od něj jinak, než kdyby totéž udělal slyšící učitel. Sluchově postižené děti pak mohou na svého sluchově postiženého učitele „zavolat“ bouchnutím do lavice, či dupnutím a nemusí řešit dilema, zda si to dovolit mohou, (když si to dovolí slyšící učitel) nebo ne (když s tím slyšící učitelé nesouhlasí).


Pokračování příště...


Saša Zvonek
 11.4.2002 17:03
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi4.
Ve vyučování je se sluchově postiženým dítětem, které získalo v raném věku možnost seznámit se se znakovou řečí, mnohem snazší práce, což potvrdí mnozí z pedagogů, kteří ovládají znakovou řeč. U dítěte jsou totiž daleko více rozvinuté některé myšlenkové operace (o tom podrobněji na jiném míst
11.4.2002, Saša Zvonek ...další info
Mistrovství ČR neslyšících ve stolním tenisu27. 4. 2002
Sportovní klub neslyšících Plzeň  a Český svaz neslyšících sportovců pořádá Mistrovství České republiky neslyšících ve stolním tenisu (muži, ženy a žactvo)

A. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel: S.K. Neslyšících Plzeň

2. Datum:
10.4.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Inovace hlavních zpráv ve Velké Británii
Inovace hlavních zpráv ve Velké Británii právě propuká (počátek února 2002).

RNID (Royal National Institute for Deaf people) připravila půdu pro start titulkových pevných zpráv. Inovace veškerých zpráv spočívá právě v 
9.4.2002, Michal Holub ...další info
Diagnostika sluchového postižení 1.
Včasná diagnostika je jednou z podmínek úspěšné rehabilitace sluchově postižených. Je důležité, aby člověk, který pociťuje zhoršování sluchu, co nejdříve zašel na odborné lékařské vyšetření. Diagnostika poruchy sluchu zahrnuje odhalení postižení, zjištění jeho velikosti a příčiny.

8.4.2002, Alena Strnadová ...další info
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi3.
Je potvrzeno, že žáci, kteří probíranou látku nepochopí, ohrožuje ztráta motivace k učení. Jednou z příčin nepochopení látky může být právě tato narušená komunikace mezi žákem a učitelem. To vážně ohrožuje sluchově postiženého žáka do budoucna.

Necítí potřebu se dále vz
5.4.2002, Saša Zvonek ...další info
Letní tábor BYSTRÁ LUPA
Další letní tábor pro sluchově postižené děti od 7 - 15 roků připravilo Sdružení pro kulturu neslyšících Brno SORDOS.
Tentokrát s názvem

BYSTRÁ LUPA.

Pozor!
Detektivní agentura Bystrá lupa hledá mladé detektivy na z
4.4.2002, Sordos ...další info
Kampaň hudební skupiny Westlife
Známá anglická hudební skupina Westlife podporuje kampaň s názvem "Představte si svět bez hudby" (12.března 2002)

Trička s velmi zajímavým propagačním nápisem "Představte si svět bez hudby" nosí na so
3.4.2002, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.