Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi

5.

Do jaké míry se oba jazyky, tedy znakový jazyk  a mluvený jazyk, ovlivňují? Do jaké míry může ovlivnit osvojení znakové řeči dítětem rozvoj jeho mluvené řeči?

Je to jedna z nejdiskutovanějších otázek poslední doby. Zatímco dříve převládal názor, že osvojení znakové řeči sluchově postiženým dítětem mu brání k úspěšnému zvládnutí řeči mluvené, výzkumy a názory z posledních let se snaží dokázat opak. Vycházejí z toho, že dítě v raném věku dostane jako svůj první jazyk znakovou řeč, prostřednictvím níž se bude vzdělávat a chápat svět kolem sebe.

Tato řeč má především za úkol podpořit rozvoj psychických funkcí, které jsou s ní nerozlučně spjaty. To byl právě zásadní nedostatek nyní tolik kritizované orální metody – že kategorická snaha o zvládnutí mluvené řeči zamezovala dostatečnému rozvoji slovní zásoby a tím docházelo k nezvratitelné újmě – nerozvíjely se některé psychické funkce v dostatečné míře a tento vývoj pak již nebylo nikdy možné zvrátit.

V praxi to pak někdy vypadalo tak, že sluchově postižené dítě zvládlo vyslovit několik frází, slov či vět, ovšem tím to končilo. Zvládlo výslovnost, ale nebylo dáno mu pochopit informační princip jazyka. Bylo tak ochuzeno o řadu informací, o pochopení vztahů mezi věcmi a stavy atd.“ v roce 1975 byla psycholožka Ahlgrenová pověřena úkolem zjistit, zda-li posunkovaná švédština (tedy simultánní komunikace) ulehčuje neslyšícím dětem osvojování hláskové řeči.

Pro nás je však důležité, že Algrenová vyšla ze zkušenosti, že neslyšící dítě, s nímž jeho neslyšící rodiče komunikují posunky, je v psychickém mentálním i sociálním pohledu bez známek opoždění. Ukázala ve svém experimentu, že stejného stupně rozvoje dosáhlo i neslyšící dítě slyšících rodičů, když rodiče komunikovali s dítětem stejnými prostředky jako rodiče neslyšících dětí i neslyšících dospělých; vzor neslyšící osoby je důležitý“ (Pulda 1996, s. 61).

Osvojování dalšího jazyka, tedy mluveného, je pak mnohem snazší.    To potvrzuje i další studie: „Styky neslyšících dětí s dospělými neslyšícími, jejich rady a zkušenosti posilují sebejistotu a sebevědomí. Zkušenosti (ve Švédsku) ukázaly,    že toto sebevědomí zvyšuje chuť neslyšících dětí učit se mluvenou řeč a snažit        se o komunikaci s okolím“ (Gong 2/1992, s. 28).
   
„Slovní a neslovní komunikace se u neslyšících prakticky promítá v různých poměrech a závisí na tom, do jaké míry se naučili aktivně používat svoji slovní zásobu, a nezanedbatelný není ani fakt, k jaké sociální skupině, resp. komunitě neslyšících inklinuje. Roli zde hraje i volba životního partnera a to, jakou formu komunikace volí mladí rodiče s vlastními dětmi. Dále také pracovní prostředí – slyšící nebo neslyšící. Dominantní se stává pro sluchově postiženého ta forma komunikace, která je z hlediska jeho individuality nejefektivnější“ (Bulová, In: Integrativní speciální pedagogika 1998, s. 66)

Pokračování příště


Saša Zvonek
 25.4.2002 22:06
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi5.
Do jaké míry se oba jazyky, tedy znakový jazyk  a mluvený jazyk, ovlivňují? Do jaké míry může ovlivnit osvojení znakové řeči dítětem rozvoj jeho mluvené řeči?

Je to jedna z nejdiskutovanějších otázek poslední doby. Zatímco dříve převládal názor, že osvojení znakové řeči s
25.4.2002, Saša Zvonek ...další info
Andorra
V Andoře se nemluví andorsky, ale Katalánsky. Mě to ale je fuk ať si mluví jak chtějí, hlavně když pochopí co ukazuju. A věřte - nevěřte všichni Andořani umí ukazovat. Ne přesně znaky ze znakové řeči, ale protože tam jezdí spousta turistů
24.4.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Ahoj Česká republiko !Slyším, ale nerozumím
Jmenuji se Ghuang Chang Tien. Táta s mámou mi ale říkají Karen. Táta s mámou už tady v České Republice nějaký čas žíjí. Já jsem přijel minulý týden z Vietnamu. Nikomu tady nerozumím. Jakoby jsem najednou neuměl mluvit. Akorát tátovi a mámě rozumím. Jinak ne. Máma a táta trochu česky umí.

23.4.2002, Michal Holub ...další info
Brána do světa Neslyšících4. 5. 2002 od 10:00h - 17:00h
V sobotu dne 4.5.2002 se koná od 10:00h - 17:00h Celodenní seminář s kulturním programem s názvem "Brána do světa Neslyšících" aneb Co víme o jazyku a kultuře českých Neslyšících?

Bližší informace zde: Brána do světa
Neslyšící
22.4.2002, Jirka...další info
Letní dětský tábor
Oblastní unie neslyšících v Olomouci pořádá
Letní dětský tábor


Tábor bude probíhat v rekreačním zařízení Jestřabí,Rusava. Zdejší ovzduší je přirovnáváno k ovzduší Vysokých Tater a lékaři doporučováno k pobytu pro pacienty a astmatiky.

Kdy?&n
19.4.2002, Unie neslyšících ...další info
Diagnostika sluchového postižení 2.
Předběžné orientační testy u malých dětí
Orientační sluchové testy, podle Miriam Stoppardové, stanovují sluch na základě podmíněných (vyhledávací) nebo nepodmíněných reflexů (hlavně reflexů kochleopupilární, auropalpebrální a Moroův), využívá se při nich zvuků hraček a v dnešní době ta
18.4.2002, Alena Strnadová ...další info
Speciální školy pro sluchově postižené v Praze
Škola byla založena již roku 1786 zednářskou lóží U sedmi hvězd. Pražský ústav byl dlouhá léta jediným zařízením pro neslyšící u nás. Teprve roku 1932 byl založen ústav pro hluchoněmé děti v Brně.

Je proto zcela zákonité, že se stal střediskem na jehož půdě poznávali a pro výu
16.4.2002, Eva Raichlová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.