Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Komunikace / Autor: Pavel Kučera

Komunikace sluchově postižených

Komunikace v užším smyslu je vzájemné dorozumívání a sdělování. Má složku expresívní, kdy je informace sdělována a receptivní, při které je informace přijímána.

Nepřímá komunikace není určena konkrétnímu komunikačnímu partnerovi, ale více lidem současně. Probíhá například prostřednictvím rozhlasového či televizního vysílání a tisku. Přímá komunikace je adresována konkrétní osobě. Pokud je tato osoba aktivní, dochází k výměně rolí - z mluvčího se stává posluchač a naopak. Při rozhovoru může být smysl sdělení upřesněn (formou dotazů, shrnutím a vlastní interpretací přijaté informace posluchačem). Dialog znamená již vyšší formu výměny informace mezi dvěma osobami, vede k jejímu obohacení, rozvinutí a směřuje ke společnému sdělované informace.

Přímá mezilidská komunikace může být nejen slovní (verbální), ale i neslovní (nonverbální). Nezáleží pouze na tom, co si lidé sdělují, ale také na tom, jakým způsobem si to sdělují.

První podmínkou při práci se sluchově postiženým dítětem je úspěšná komunikace. Komunikace sluchově postižených, kteří nemohou sluchem rozlišovat zvukovou podobu hlásek mluvené (zvukové) řeči a jejichž dorozumívání se slyšícími lidmi je závislé na odezírání nebo využití prstové abecedy v nepochopení nebo neporozumění slov. Tím dochází k funkční komunikaci, která v dané situaci uspokojí svými výsledky sdělovatele i přijímatele informací.
Znakový jazyk sluchově postižených je vizuálně-motorický komunikační systém. Je to souhrn pohybových a mimických, přirozených i konvenčně dohodnutých výrazových prostředků, jejichž podstata spočívá v pohybech a konfiguraci rukou a prstů, mimice obličeje a dalších doplňujících komunikačních formách. Nejčastěji doplňuje vizuálně-motorickou komunikaci mluvená řeč, prstová abeceda a psaná podoba jazyka.

„Znakový jazyk tvoří určitá dohodnutá soustava znaků, které podle určitých pravidel vyjadřují jisté symboly reálného nebo abstraktního světa. V těchto symbolech neslyšící uvažuje a v těchto symbolech se také vyjadřuje. Součástí komunikace znakovým jazykem je orální řeč, odezírání, prstová abeceda a mimika. Vlastní znakový jazyk neslyšících má svou vlastní strukturu a syntax, odlišnou od mluveného jazyka, českého jazyka, národního jazyka a majoritního jazyka.“ (Krahulcová-Žatková 1996, s. 51)

Manuálně kódovaný mluvený jazyk je obecný termín pro převod jazyka z roviny vizuálně-akustické do roviny vizuálně-motorické. Kód převodu může být slovní nebo neslovní. (Krahulcová-Žatková 1996)

Manuálně kódovaný mluvený jazyk slovní se dělí na
- daktylní abecedu, daktylní řeč, daktylotika,
- dyktylografie,
- pomocné artikulační znaky,
- Cued speech,
- Hand-Mund systém,
- Psaná podoba jazyka.

Manuálně kódovaný mluvený jazyk neslovní se dělí na
- znakový český jazyk, znakový národní jazyk (znakovaný jazyk),
- Gestuno,
- dětský znakový jazyk,
- gesta, mimika, situační významový kontext, pantomima, obrazy, logické souvislosti, intuice.


Pavel Kučera
 24.5.2002 8:23
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Komunikace sluchově postižených
Komunikace v užším smyslu je vzájemné dorozumívání a sdělování. Má složku expresívní, kdy je informace sdělována a receptivní, při které je informace přijímána.

Nepřímá komunikace není určena konkrétnímu komunikačnímu partnerovi, ale více lidem současně. Probíhá napříkl
24.5.2002, Pavel Kučera ...další info
Diagnostika sluchového postižení 6.
Ladičkové zkoušky

U ladičkových zkoušek srovnáváme kostní vedení se vzdušným nebo srovnáváme slyšení pacienta a lékaře. Základní zkoušky jsou Weberova, Rinneho a Schwabachova. U Weberovy zkoušky porovnáváme kostní vedení obou uší. Ladičku přiložíme patkou do střední roviny lebk
23.5.2002, Alena Strnadová ...další info
Den dětí1. čevna 2002
SKN Plzeň Vás srdečně zve na "Den dětí", který proběhne v sobotu 1. června 2002.

PROGRAM:
v 10,00-11,30 h výstava "Z pohádky do pohádky" - sraz u Výstaviště v 9,50 hod, pro děti vstup zdarma!

ve 12,00-13,00 h oběd - asi Mc Donald nebo Big, pro děti
22.5.2002, SKN Plzeň...další info
Diagnostika sluchového postižení 5.
Subjektivní vyšetřovací metody

Tyto metody se používají přibližně od 5 až 6 let věku dítěte neboť od této doby lze již využít aktivní spolupráci dítěte. Často se s nimi začíná již u dětí mladších (okolo 3 let), ale zde se využívá hravá forma vyšetření, kdy dětí reagují na zvuky
21.5.2002, Alena Strnadová ...další info
Kurzy znakového jazykaod září 2002
Pevnost - České centrum znakového jazyka pro Vás připravila širokou nabídku kurzů znakového jazyka. Kompletní informace včetně možnosti přihlášení na www.pevnost.com.
21.5.2002, Pevnost-ČCZJ ...další info
Intenzivní konverzační kurz znakového jazykaléto 2002
Pevnost - České centrum znakového jazyka pro vás připravila letní konverzační kurzy znakového jazyka. Informace na www.pevnost.com.
21.5.2002, Pevnost-ČCZJ ...další info
Kurz České znakové řeči CD-ROM
Kompaktní disk s kursem české znakové řeči pokřtila brněnská Unie neslyšících. Základních 200 znakových slov a sousloví na něm předvádějí mimo jiné i herci Bolek Polívka, Jiří Pecha, Lucie Bílá a Zuzana Slavíková. Najdete zde: http://www.kurzznakovereci.cz
20.5.2002, Tommy ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.