Ticho.cz si právě čte: (23 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Diagnostika sluchového postižení 7.

„Při vyšetřování prahu vzdušného vedení se začíná lépe slyšícím uchem (podle názoru pacienta) a tónem 1000Hz. Postupně zvyšujeme intenzitu vyšetřovaného tónu, dokud ho vyšetřovaný neuslyší a nedá signál tlačítkem. Tón ztlumíme, případně přerušíme a postup opakujeme. Udanou hodnotu zaznamenáme v tom případě, neliší-li se od předchozí.“ (Lejska, 1994, s. 76)

Dále se zjišťují sluchové prahy i tónů ostatních frekvencí v pořadí 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz a 8000Hz. Potom se začíná znova snižovat až k hranici 1000Hz a dále se snižuje na 500Hz, 250Hz a 125Hz.

Při vyšetřování prahu slyšení kostního vedení se používá kostní vibrátor, který se přikládá na processus mastoideus a používá se stimulační tón 250 – 4000Hz (začíná se znova na frekvenci 1000Hz, pak 2000Hz, 4000Hz, 3000Hz, 1500Hz a znova od 1000Hz směrem dolů až na 250Hz). Při tomto vyšetření se většinou provádí i ohlušování nevyšetřovaného ucha šumem.

Toto vyšetření se provádí prakticky vždy, pouze ve výjimečných případech se vynechává, a to v případě normakuzie, kdy práh vzdušného vedení nepřekračuje při žádné frekvenci hladinu intenzity 20dB, a v případě praktické hluchoty.
Při vyšetřování se vytvoří audiogram (viz příloha 8 a - d), který graficky znázorní ztrátu sluchu při určitých frekvencích. „Audiogram normakuzie obsahuje nejčastěji jen prahovou křivku vzdušného vedení. Není nutné zaznamenávat i vedení kostní, které musí být automaticky také v normálním rozpětí. Aby se mohlo jednat o normakuzii, nesmí prahová hodnota sluchu na žádné vyšetřované frekvenci překročit hladinu intenzity 20 dB.“

Audiogram hypakuzie se liší u převodní, percepční i u smíšené poruchy. „Audiogram převodní poruchy sluchu musí obsahovat křivku vzdušného vedení i křivku kostního vedení. Křivky vyjadřující práh sluchu pro přenos kostním vedením jsou v celém svém průběhu normální, nepřekračují tedy hladinu intenzity 20 dB. Průběh je horizontální. Křivka pro práh vzdušného vedení leží částečně nebo zcela pod úrovní ztráty 20 dB na hodnotách ztráty vyšší. Její průběh může být horizontální nebo se sklonem.“

Rozdíl mezi průběhem křivky pro kostní vedení a křivky pro vedení vzdušné musí být u převodní poruchy větší než 10 dB.

Audiogram percepční poruchy sluchu je charakteristický tím, že křivka pro vzdušné i pro kostní vedení od sebe není dál než 10 dB. Mohou existovat křivky, které klesají v oblastech vysokých frekvencí (například presbyakusie), nebo v oblastech nízkých frekvencí nebo mohou klesat ve středním úseku sluchového pole. Stejně tak může dojít k poklesu v celém sluchovém poli.

Audiogram smíšené poruchy sluchu musí vykazovat spojení jednotlivých charakteristických znaků. Prahové křivky pro zobrazení prahů vzdušného vzdušného i kostního vedení poklesávají ve ztrátovém audiogramu o více jak 20 dB a je zachován jejich vzájemně nezávislý průběh – převodní ztráta.

U audiogramu hluchoty dosahují křivky vzdušného i kostního vedení hodnot ztráty, které neumožňují používat sluch k slyšení, k diferenciaci zvuků a už vůbec ne k rozumění slov. Stav, kdy dokážeme zaznamenat sluchový práh, byť pod hladinou intenzity 90 dB, označujeme jako zbytky sluchu (hluchota praktická). Při totální hluchotě nelze akustický vjem vyvolat.

Pokračování příště...


Alena Strnadová
 29.5.2002 8:47
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Diagnostika sluchového postižení 7.
„Při vyšetřování prahu vzdušného vedení se začíná lépe slyšícím uchem (podle názoru pacienta) a tónem 1000Hz. Postupně zvyšujeme intenzitu vyšetřovaného tónu, dokud ho vyšetřovaný neuslyší a nedá signál tlačítkem. Tón ztlumíme, případně přerušíme a postup opakujeme. Udanou hodnotu zaznamenáme v t
29.5.2002, Alena Strnadová ...další info
Pozvánka na MDD v Plzni3. 6. 2002
Pozvánka na MDD na soutěž v kolotoči a hodu šipek, který pořádá Spolek neslyšících - KVSN, v rámci svého jubilea - 85 let trvání Spolku neslyšících.

Akce se koná dne 3. června 2002 od 15,30 hod. v prostorách KVSN Spolku neslyšících ve Škroupově ul. 4 v Plzni.

Obč
28.5.2002, Spolek neslyšících Plzeň...další info
Letní kurz komunikačních dovedností pro děti
Labyrint-sdružení pro integrovanou výchovu připravil pro děti v termínu od 22. – 27. července 2002 letní pobyt ve Špindlerově Mlýně v penzionu Brněnka.

Nejen odpočívat, ale pracovat na sobě a učit se cestou hry a zážitku … to potřebují sluchově postižené děti i 
28.5.2002, Labyrint ...další info
Pohádkový les2. 6. 2002
Klub českých turistů ZdP pořádá 2. 6. 2002 od 10 hodin akci s názvem POHÁDKOVÝ LES.

Kde: Areál zdraví - starý pivovar ve Stěboři - Cích u Opavy.

Předpokládaný konec ve 12 hodin.

Startovné 10,- Kč, pro ZTP a ZTP/P zdarma.

Pořadatel
27.5.2002, Klub českých turistů ZdP...další info
Bilingvální přístup 2.
Co tomu říkají odborníci? „Při zaměření na klasický dvojjazyční princip psycholingvistiky, totiž jedna osoba – jeden jazyk, je z hlediska školního experimentu zapojení neslyšícího pedagoga (pedagožky) podstatnou podmínkou každé dvojjazyčné koncepce s neslyšícími dětmi, která je podložena skutečno
27.5.2002, Saša Zvonek ...další info
Přednáška "O tísňovém volání"
Hradecký spolek neslyšících pořádá přednášku "O TÍSŇOVÉM VOLÁNÍ".

Akce proběhne v klubovně HSN 29. 5. 2002 od 16 hodin. Přednášejícím je ředitel HZS pro Královéhradecký kraj ing. Mencl.

Téma: Využití tísňového volání pro neslyšící - fax, mobil - SMS.
24.5.2002, Hradecký spolek neslyšících...další info
Komunikace sluchově postižených
Komunikace v užším smyslu je vzájemné dorozumívání a sdělování. Má složku expresívní, kdy je informace sdělována a receptivní, při které je informace přijímána.

Nepřímá komunikace není určena konkrétnímu komunikačnímu partnerovi, ale více lidem současně. Probíhá napříkl
24.5.2002, Pavel Kučera ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.