Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Komunikace / Autor: Pavel Kučera

Dřívější názory a výzkumy o prostové abecedě

Přestože se vyskytly ojedinělé hlasy, které navrhovaly použití prstové abecedy jako dodatečného komunikačního prostředku ke slovní řeči při včasné výchově těžce sluchově postižených dětí s odvoláním na zkušenosti v USA a v bývalém SSSR, je třeba i k tomu zaujmout krátké stanovisko.

„Současné použití hlasité řeči a prstové abecedy je v USA označováno jako „Rochesterská metoda“, protože tento postup byl používán v praxi poprvé Z. Westerveltem na škole pro neslyšící v Rochesteru ve státě New York. Tato metoda však byla používána jen u školáků. Její použití u malých a předškolních dětí bylo kategoricky odmítáno.

Bylo to zdůvodňováno tím, že malé děti nemají ještě v potřebné míře rozvinutou motoriku prstů a že při konverzaci jejich zájem je zaměřen na věci, o nichž se mluví a ne na řady písmen. V anglosaské literatuře nejsou žádné zprávy o včasném používání prstové abecedy, je možno usuzovat, že v těchto zemích dosud ve včasné výchově řeči použita nebyla.“ (Pulda 1996, s. 27)
 

Americký autor Wichrow Lowe v roce 1973 poukazuje na to, že v anglické konverzaci se za minutu vysloví průměrně 140 slov, zatímco při použití prstové abecedy je dosažitelné maximum mezi 80 – 90 slovy. To znamená, že řeč při mluvení doprovázeném prstovovu abecedou ztrácí svůj normální rytmus, je zkreslována a maří všechny snahy o sluchově-řečovou výchovu. (in Pulda 1996)

V bývalém SSSR mají údaje podle Morevové (1964), že k ovládnutí prstové abecedy trvá proces u dvouletých dětí někdy 5 – 6 měsíců. Podle B.D.Korsunskaja (1969) se neslyšící dítě ve věku tří let se naučí daktylní řeči během dvou týdnů až tří měsíců. Používání daktylní formy řeči dává neslyšícím dětem možnost poznat článkovanost řeči mluvené, vytvořit si slovní zásobu a zapojit se do komunikace. (in Solovjev 1977) (in Pulda 1992)

„Podle Korsunské (1969) byl ruský systém příznivě hodnocen ve Švédsku, Jugoslávii, Anglii a Polsku.“ (in Pulda 1992, s. 26)

„Někteří surdopedagogové jako je P.D.Jeňko, A.I.Sokoljanskij se domnívali, že neslyšící nemohou prstovou abecedou, i když je její technika jakkoliv vyspělá, dosáhnout takového tempa, jakého se dosahuje v řeči orální.“ (Solovjev 1997, s. 203)


Avšak jiní autoři (Fleri, Jarmolenko) zdůrazňovali, že tento způsob řeči při dlouhodobé praxi se může svou rychlostí vyrovnat orální řeči. (in Solovjev 1977)

Na závěr si povšimneme zvláštností vzájemných vztahů mezi daktylní řečí a ústní řečí a řečí písemnou. Existují údaje od Zykova (1961), který svědčí o tom jak, se tyto vzájemné vztahy vytvářejí: „Písemná řeč se zpočátku vyvíjí na základě řeči daktylní; než děti slovo napíšou, vyjádří je nejdříve daktylní řečí. Později se při psaní opírají o prstovou abecedu, např. píšou pravou rukou a levou současně ukazují daktylní znaky.

Avšak postupně, podle toho, jak rychle se rozvíjí orální řeč, potřeba opírat se o daktylotiku se stává stále menší a děti hledají spíše oporu v mluvené řeči, ve výslovnosti. To se projevuje tak, že děti zpočátku vyjadřují slovo ústně a potom je píšou i vyslovují současně. Písemná řeč se tedy původně vytváří z daktylního základu a postupně se začíná opírat o řeč ústní. To je v plném souladu s požadavkem, aby se ústní řeč stala postupně vedoucí a dominující.“ (in Solovjev 1977, s. 207)
 


Pavel Kučera
 8.7.2002 19:29
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Dřívější názory a výzkumy o prostové abecedě
Přestože se vyskytly ojedinělé hlasy, které navrhovaly použití prstové abecedy jako dodatečného komunikačního prostředku ke slovní řeči při včasné výchově těžce sluchově postižených dětí s odvoláním na zkušenosti v USA a v bývalém SSSR, je třeba i k tomu zaujmout krátké stanovisko.
8.7.2002, Pavel Kučera ...další info
Psychické zvláštnosti nedoslýchavých jedinců 3.
Sluchově postižení jedinci bývají mnohdy považováni za mentálně postižené, z důvodu odlišných komunikačních schopností. (Používání znakového jazyka, deformovaný hlas, špatná výslovnost v důsledku nedostatečné sluchové kontroly, špatné porozumění otázce a v důsledku toho neadekvátní reakce apod.)
4.7.2002, Alena Strnadová ...další info
DEAF WAY II
Oba ceske soubory - Pantomima S.I. a Vlastni Divadlo Neslysicich - dorazily bezpecne na misto konani (Gallaudetova Univerzita, Washington, DC). Festival oficialne zacina az v pondeli 8. cervence, ale soubory maji pestry program jiz ted ....a take bojuji s velmi horkym pocasim. Prejme jim hodne uspec
4.7.2002, Martina...další info
VI. Mezinárodní mítink v kuželkách neslyšících5. - 7. 7. 2002
Oblastní unie neslyšících - OLOMOUC pořádá VI. MEZINÁRODNÍ MÍTINK V KUŽELKÁCH NESLYŠÍCÍCH.

Hraje se v kuželně ZORA Olomouc na osmidráze. Startují družstva mužů a žen z ČR, Německa a Slovenska. (Rakousko nyní odvolalo účast.)

V pátek začínají soutěže od 9.
3.7.2002, OUN Olomouc...další info
Dobrá zpráva z Prahy 7
Brzy spustí radnice Prahy 7 pro dalších 20 obyvatel napojení na tísňové volání seniorů a ZP občanů. Od loňska tuto službu využívá už 81 handicapovaných. Zájmem radnice je vybavit zařízením všechny byty postižených obvodu, kteří o to požádají. Dispečink a nepřetržitou službou je dosažitelný dá
3.7.2002, TXT...další info
Kurzy znakového jazyka
Česká unie neslyšících zahajuje v týdnu od 9. září intenzívní kurzy znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé. Bližší informace a přihlášky do kurzu ZJ na www.cun.cz a tel. a faxu: 02 / 2232 8900.
2.7.2002, Česká unie neslyšících ...další info
Škola v přírodě.20. 5. - 31. 5.
20. 5. - 31. 5. strávily děti plzeňské školy pro sluchově postižené krásných 12 dnů v přírodě. 2. a 3. třídy vyrazily se svými učiteli a vychovateli směrem na Kralovice, odbočily na vesnici Žihle a zůstaly v ubytovně uprostřed lesů 5 km vzdá
2.7.2002, Marta Zatloukalová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.