Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální

2.

Postoje k lidem, věcem a okolí jsou v člověku utvářeny teprve v průběhu jeho vývoje a zrání. „Významnou formou sociálního učení je napodobování. Mnohé způsoby chování dětí jsou produktem prostého napodobení na základě identifikace dítěte s osobou blízkou, nebo osobou, na niž je citově zaměřeno (fixováno) – zpravidla to bývají rodiče. Napodobení a identifikace jsou dvě stránky téhož jevu.

Napodobení se vždycky uskutečňuje na základě identifikace, jejímž podkladem je citová (emocionální) vazba. Dítě nenapodobuje každého, nýbrž jen toho, kdo mu něčím imponuje, kdo má jeho důvěru a obdiv. Vyspělejší mládež a dospělí nejčastěji napodobují osoby věkově starší, lidi se sociální převahou, osoby s převahou rozumovou (intelektovou) nebo s převahou technickou“ (Hyhlík 1977, s. 267).

„Dítě přirozeně napodobuje dospělé – ve všem možném….“ (Matějček 1989, s. 141).


Nejvýraznější sociální skupinou, kterou dítě napodobuje, je jeho rodina, jeho rodiče.
Vágnerová uvádí, že „mezi nejvýznamnější kategorii vnějších vlivů, coby činitelů psychického vývoje, jsou faktory sociokulturního prostředí. Představují soubor podnětů, které mohou rozvíjet specificky lidské vlastnosti, obyčejně v rámci sociální interakce. Psychický vývoj dítěte ovlivňují především různé sociokulturní podněty. Je jich relativně velmi mnoho a každý z nich má specifickou funkci“ (Vágnerová 1999, s.7).

Je dobré mít na paměti, že „Dítě přejímá nejen naše slova, ale i naše postoje“ (Matějček 1989, s. 188).

„Rodina dítěti zprostředkovává sociokulturní zkušenost individualizovaně a pro ni specifickým způsobem. Učí je dovednostem sociální komunikace, řeči, způsobům uvažování a hodnocení, normám a žádoucímu chování ve formě rolí apod. To se projevuje obecně ve způsobu interpretace sociokulturních vzorců. V tomto smyslu funguje každá rodina jako zdroj variability, protože svoje členy stimuluje vždycky jinak, než to dělají ostatní. Jde např. o úroveň jazykových dovedností, způsob komunikace, o obsah různých rolí, hierarchii hodnot apod.“ (Vágnerová 1999, s. 8).


Pokud se tedy například jedná o rodiče, kteří slyší, budou přirozeně vytvářet takové podmínky, v nichž si slyšící dítě osvojí mluvenou řeč a prostřednictvím této řeči mu budou předávat další sociální vědomosti. Jsou-li rodiče sluchově postižení, budou dělat prakticky totéž, ale kupř. jinou cestou, např. pomocí znakové řeči. Narodí-li se však do rodiny, jejíž členové slyší, sluchově postižené dítě, může často dojít k narušení této možnosti přirozeného sociálního učení. Důležitým pojmem v této oblasti je „sociální inteligence“.

„Sociální inteligence je schopnost chápat vztahy mezi lidmi a účinně je ovlivňovat. Sociální schopnosti a dovednosti souvisejí přímo úměrně s obecnou inteligencí a úrovní vzdělání sluchově postižené populace. Příčin nižší sociální inteligence u sluchově postižených dětí s normální přirozenou inteligencí je několik. Jsou to především komunikační problémy, omezené možnosti mimovolného učení a nedostatečné sociální zkušenosti, vyplývající z určité sociální separace a ochranitelského přístupu rodičů“ (Šedivá 1997, s. 5).


Saša Zvonek
 19.7.2002 19:41
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální2.
Postoje k lidem, věcem a okolí jsou v člověku utvářeny teprve v průběhu jeho vývoje a zrání. „Významnou formou sociálního učení je napodobování. Mnohé způsoby chování dětí jsou produktem prostého napodobení na základě identifikace dítěte s osobou blízkou, nebo osobou, na niž je citově zamě
19.7.2002, Saša Zvonek ...další info
kudykam.pinknet.cz
Vase stranka ticho.cz obdrzela dne 18. 7. 2002 prestizni oceneni CIL DNE udelovane serverem KudyKam. Blahoprejeme!

Po obsahové stránce je web TICHO.CZ velmi užitečný - spousta uživatelů slyšících i neslyšících ocení především odborné
18.7.2002, Zdenka...další info
Současný vývoj a užívání prstové abecedy
„Světová federace neslyšících na svém mezinárodním kongresu konaném ve Stockholmu v roce 1963 rozhodla přijmout americký systém jako základ pro mezinárodní manuální abecedu. S modifikací pro písmeno T, protože toto písmeno bylo v některých zemích přijímáno se značnými rozpaky. Byl zde trend po st
17.7.2002, Pavel Kučera ...další info
Psychické zvláštnosti nedoslýchavých jedinců 4.
Poznávací procesy

Při sluchovém postižení se vytváří různý stupeň senzorické deprivace, jejíž míra je závislá na velikosti sluchové ztráty. Nedostatečná sluchová diferenciace je do určitým způsobem kompenzována činností nepoškozených analyzátorů, zejména zrakem, vnímáním
15.7.2002, Alena Strnadová ...další info
Ahoj Česká republiko !3.
Uběhlo několik dnů. V matematice už počítám to samé co ostatní děti a moc mě to baví. Dostal jsem už svoji první jedničku z počítáních víceciferných čísel pod sebe. Když je čas, tak počítám a procvičuji si příklady na počítači.
Jenže ve škole nemáme jenom matematiku. Máme také zeměpis, přírod
12.7.2002, Michal Holub ...další info
Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální1.
„Základním prostředkem socializace jsou mezilidské vztahy, protože požadavky společnosti jsou vždycky zprostředkovány v sociálních interakcích, ve kterých se s nimi člověk setkává. Všem sociálním vztahům se musí člověk učit. Sociální učení je proces, kterým získáváme a uplatňujeme sociální zkušen
10.7.2002, Saša Zvonek ...další info
VIII. Brněnský turnaj v plážovém volejbale13. 7. 2002
SKN M.S. Brno pořádá VIII. Brněnský turnaj v plážovém volejbale mužů a žen.

Kdy: 13. července 2002 od 9:00 hodin
Kde: v Brně – Komíně, stanice tram č. 1 „Svratecká“ + pěšky
Vklad: 100 Kč/osoba
Přihlášky na místě.

Po skončení turnaje předán
10.7.2002, SKN M.S. Brno...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.