Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Prstová abeceda / Autor: Pavel Kučera

Průpravná cvičení

Prstová abeceda

Průpravná cvičení zaměřená na rozvoj senzorických schopností (vnímání, soustředěná pozornost, napodobování, schopnost zapamatování) vytvářejí nezbytné podmínky pro rozvíjení rozumové a řečové činnosti dětí. „U každého dítěte se již od druhého až třetího měsíce života začíná intenzívně rozvíjet vizuální i sluchové vnímání. Rozvoj vnímání, které probíhá při různých aktivních činnostech, vytváří předpoklady pro nashromáždění smyslových zkušeností, pro vytvoření nezbytného základu rozumové činnosti člověka. Shromažďování smyslových zkušeností je základem rozvoje řeči ve všech jejích formách a základem poznávací činnosti, podporované přirozenou zvídavostí, chápáním vzájemných vztahů mezi jevy atd.“ (Krahulcová-Žatková 1996, s. 187)

            Vlivem sluchového postižení dochází k určité reorganizaci činnosti nepostižených smyslových orgánů. Je narušena celistvost vnímání. Pomocí speciální přípravy se tento vstupní handicap vyrovnává. Rozvíjení zrakového vnímání, hmatu, svalové činnosti i zbytků sluchu je jednou z cest celkové kompenzace řečového zaostávání sluchově postiženého dítěte. Cvičení zaměřená na rozvíjení pozornosti jsou příznačná postupným přechodem od pozornosti mimovolné a nezáměrné k pěstování pozornosti úmyslné a záměrné.

            Sluchově postižení děti jsou vedeny k tomu, aby dovedly poměrně rychle přeorientovat svou pozornost z jednoho předmětu na druhý. Pozornost se rozvíjí na stejném materiálu jako vnímání a schopnosti napodobování. U dětí je nutno pěstovat schopnost vědomě se soustředit na určitý předmět, úkon, pohyb ruky a podobně.

            Děti se mají vést k tomu, aby pochopily příčinnou závislost mezi soustředěním pozornosti na určitý jev nebo výkon a kvalitou splněného výkonu, respektive pochvalou či odměnou, kterou za to mohou dostat. Cvičení v napodobování vedou ke zdokonalení pozornosti. „Napodobování prstových znaků vede přes pasivní napodobování, kdy surdoped sám polohuje ruku dítěte do požadovaného tvaru, až k aktivnímu úkonu. Mezi mnoha pohyby určenými k rozvíjení napodobovacího návyku mají velký význam cvičení v napodobování pohybů prstů. Tato cvičení jsou součástí přípravy dětí k vizuálnímu rozlišování prstových znaků a potom přípravou na znakový jazyk neslyšících.“ (Krahulcová-Žatková 1996, s. 187)Pavel Kučera
 28.1.2003 10:25
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Průpravná cvičeníPrstová abeceda

Průpravná cvičení zaměřená na rozvoj senzorických schopností (vnímání, soustředěná pozornost, napodobování, schopnost zapamatování) vytvářejí nezbytné podmínky pro rozvíjení rozumové a řečové činnosti dětí. „U každého dítěte se již od druhého až třetího měsíce života začíná intenzívně rozvíjet vi

28.1.2003, Pavel Kučera ...další info
Na co se můžete těšit?II. Společenský ples Neslyšících 31. 1.
Motto: "Hluchota je částí mne. Zvykla jsem si na ni a upravila si podle ní život." (Marlee Matlinová) II. Společenský ples Neslyšících (31. 1. 2003) Kulturní dům EDEN v Praze 10-Vršovicích Celým večerem Vás budou provázet neslyšící moderátoři Mgr. Lucie Kastnerová a Bc. David Wagner
22.1.2003, ČUN Praha ...další info
Pohádka v úpravě pro SP dětiO Červené karkulce

Byla jednou hodná holčička a ta holčička se jmenovala Červená Karkulka. Lidé jí tak říkali proto, že nosila na hlavě červený čepeček - karkulku. Červená Karkulka měla babičku. Babička bydlela v malém domku na samotě za lesem.
Jednou maminka Karku

22.1.2003, Petra Horáková ...další info
Dějiny hluchotypřednáška Doc.ing.Jaroslava Hrubého,CSc.
Česká unie neslyšících - ústředí pořádá dne 25.1.2003 ve Stacionáři České unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 1 jedinečnou přednášku na téma "Dějiny hluchoty". Přednáší pan Doc.ing.Jaroslav Hrubý, CSc. Začátek přednášky je ve 14 hodin. Tlumočení z českého jazyka do znakového jazyka je zajištěno. Vstu
22.1.2003, Alan Ptáček ...další info
Valentýn

8.2.2003 v sobotu na Valentýna jsme pro všechny naše přátele připravili soutěž manželských a mileneckých párů. Soutěž bude provázet celá řada překvapení a vše na konci vyhodnotíme a oceníme. Mimo jiné je připravena i bohatá tombola.
Těšíme se na Vás. 

21.1.2003, PUN ...další info
Vývoj mluvené řeči u slyšících dětí z neslyšících rodin

Mnoho lidí zajímá: Jak se slyšící dítě naučí v neslyšícím prostředí správně mluvit?
Vzhledem k tématu této kapitoly je vhodné připomenout teorii nativismu, která říká, že každé dítě přichází na svět biologicky vybaveno zmocnit se jazyka. V souvislosti s teorií nativism

19.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičůIII

Sociální a jazyková zkušenost
Bilingvismus na úrovni rodiny může mít různé příčiny. Tento konkrétní případ vyplývá ze situace, kdy rodina je součástí jazykové minority. V oblasti mluveného jazyka disponují slyšící děti jak spisovnou, tak i hovorovou formou jazyka, kdežto rodiče znají p

16.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.