Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Vývoj znakového jazyka u slyšících dětí

1.část

Nejnovější výzkumy z USA (www.handspeak.com) dokládají, že každé dítě má dispozice k fyzické komunikaci, která se objevuje před schopností verbálně komunikovat. Bylo zjištěno, že prostřednictvím této komunikace lze ovlivnit pocity dítěte, jeho křik, pláč apod.

Znakový jazyk má obdobný ontogenetický vývoj jako jazyky mluvené. Stejně tak platí, aby se dítě (slyšící i neslyšící) naučilo znakový jazyk, musí být vystaveno tomuto jazyku.
Nejnovější výzkumy z USA (www.handspeak.com) dokládají, že každé dítě má dispozice k fyzické komunikaci, která se objevuje před schopností verbálně komunikovat. Bylo zjištěno, že prostřednictvím této komunikace lze ovlivnit pocity dítěte, jeho křik, pláč apod.
V rané fázi si dítě osvojí pohyby, gesta, výraz obličeje. Období 4. až 6. měsíců označuje literatura znakovým žvatláním, dítě napodobuje pohyby rukou a paží dospělých, nejsou to tedy znaky jako u dospělého člověka, ale vzdáleně se shodují s tvarem a pohybem ruky. Na znakové neboli manuální žvatlání reagují rodiče jako na záměrnou komunikaci ze strany dítěte. To motivuje jak dítě, tak rodiče zapojit se do konverzace.
V následujících dvou měsících si dítě osvojí nedokonalé znaky, které považujeme za protoznaky. Nejprve je užívá k označování sebe sama, lidí, místa, věcí a objektů (často spojené s generalizací). Odborná literatura označuje toto ukazování termínem pointing. Okolo 8. až 12. měsíce ovládá dítě jeden znak (máma), 16. až 24. měsíc je obdobím dvou znaků (nejčastěji bába, táta, kočka, pes). P. Knight (2001) uvádí nové poznatky, zmiňuje se o období v rozmezí 12. až 18. měsíce, kdy znakující děti neužívají ukazování ve spojitosti s lidmi, i když ve spojitosti s objekty a místy ano. Kolem 18. měsíce se ukazování na lidi vrací, nejsou to již jen gesta, ale zájmena znakového jazyka.
Do 30. měsíce komunikuje batole prostřednictvím tří znaků. V této fázi dochází k osvojování morfologie a syntaxe znakového jazyka, používají se komplexnější znakové výrazy. Po pátém roce se upevňuje základní stavba jazyka, ve věku deseti - dvanácti let vrcholí ontogenetický vývoj znakového jazyka. Dítě je schopno užít správně klasifikátory a prostorová slovesa.


Simona Gavelčíková
 8.4.2003 14:18
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Vývoj znakového jazyka u slyšících dětí1.část
Nejnovější výzkumy z USA (www.handspeak.com) dokládají, že každé dítě má dispozice k fyzické komunikaci, která se objevuje před schopností verbálně komunikovat. Bylo zjištěno, že prostřednictvím této komunikace lze ovlivnit pocity dítěte, jeho křik, pláč apod.
8.4.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Objeven nový gen
Myši jsou pro člověka spolehlivým genetickým modelem v této oblasti. Rovnováha a sluch se totiž u myší nalézají ve stejném centru genů jako u lidí.
8.4.2003, Michal Holub ...další info
Subjektivní používání sluchového postižení2.část
Pokud má být sluchadlo takovémuto nedoslýchavému užitečné, musí mu zesílit ty tóny, které neslyší a potlačit ty zvuky, které jsou mu nepříjemné.
7.4.2003, Alena Strnadová ...další info
TURNAJ VE FLORBALU28. - 30.3 2003
Ve dnech 28. - 30. března 2003 plzeňská škola pro sluchově postižené pořádala již druhý ročník republikového mistrovství žáků škol pro SP ve florbalu. Pro nás ale byla účast na tomto turnaji premiérová, jelikož minulý rok se turnaj konal v termínu, ve kterém jsme byli na zimní škole
6.4.2003, Saša Zvonek ...další info
Prázdniny na táboře4.– 10.srpna 2003
Prázdninový pobyt pro slyšící a neslyšící děti z celé ČR !!!
Kde: středisko Lipanka, Lipová-Lázně v Jeseníkách.
Kdy: 4. – 10. srpna 2003.
Hlavním tématem pobytu bude komunikace mezi slyšícími a neslyšícími dětmi.
2.4.2003, Helena Buriánová ...další info
Turnaje v bowlingu a futsale4.4. a 12.4.
Klub mladých Neslyšících BYD Brno pořádá 2 sportovní akce: v pátek 4.4. od 19:00 v brněnské Olympii Velký turnaj v bowlingu a v sobotu 12.4. zájezd na futsalový turnaj do Českých Budějovic. Jste srdečně zvání! Více info na 777 599 679 (sms)
2.4.2003, David Wagner ...další info
Květinový ples Neslyšících
Pozvánka
Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Pevnost-české centrum znakového jazyka
Vás srdečně zvou na
Květinový ples Neslyšících
aneb
Bavíme se s jarem
do reprezentačního sálu Slovanského domu Praha 1- Na Příkopě 22
17.května 2003 od 18:00 ho
31.3.2003, Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Pevnost-čczj ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.