Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Saša Zvonek

SLUCHOVĚ POSTIŽENÝ PEDAGOG

Kolikrát jsem již také slyšel postesknutí řady starších sluchově postižených lidí: „Teď bychom se chtěli stát dětmi, teď bychom chtěli navštěvovat školu, to by bylo krásné, když jsou tam neslyšící učitelé!“.

Budeme-li vycházet z teoretické části, zjistíme, že poznatků o celé problematice sluchově postižených pedagogů, zjm. u nás, není mnoho. Do některých speciálních škol pro sluchově postižené u nás začínají pronikat v podstatě až v posledních letech, takže nějakých odborných článků je zde málo. Jistě, jsou výjimky jako jsou například články v časopisech Gong, Unie a několik málo dalších, které se zabývají tímto problémem, nebo jej nastiňují, nebo rovněž články, kde jsou přímo sluchově postižení pedagogové prezentováni. I tato prezentace svědčí o tom,  že pro mnoho lidí stále sluchově postižení pedagogové jsou jakousi, dalo by se říci, vzácností. Kolikrát jsem již také slyšel postesknutí řady starších sluchově postižených lidí: „Teď bychom se chtěli stát dětmi, teď bychom chtěli navštěvovat školu, to by bylo krásné, když jsou tam neslyšící učitelé!“.
A právě proto, že je jen málo odborných poznatků o této problematice, ve svém výzkumu se chci zaměřit pouze na ty základní a obecné otázky a oblasti, které byly nastíněny v teoretické části práce.

VYMEZENÍ CÍLŮ A HYPOTÉZY

Cílem šetření bylo:
 • zjistit, kolik sluchově postižených pedagogů u nás v současné době pracuje a jaké je pole jejich působnosti
 • zjistit obecně jejich působení ve školách (jak sami vidí své místo, jak je vnímají jejich slyšící kolegové, jaké jsou jejich vzájemné vztahy a jak na ně reagují děti)
 • zmapovat úroveň vzdělání pedagogů a potřebu se nadále vzdělávat
 • podložit nebo vyvrátit získané teoretické poznatky, které se mi podařilo nashromáždit

  Hypotézy vztahující se k šetření byly následující:

 • sluchově postižení pedagogové mají práci se stejně postiženými dětmi v některých situacích snazší (jsou si toho vědomi jak oni sami, tak i jejich slyšící kolegové)

 • sluchově postižení pedagogové mají při pedagogické činnosti oproti slyšícím pedagogům určitá omezení vyplývající z jejich sluchové vady

 • přes důsledky sluchové vady, projevující se někdy také v pedagogickém  procesu, jsou vztahy mezi sluchově postiženými a slyšícími pedagogy dobré

 • sluchově postižení pedagogové, stejně jako jejich slyšící kolegové, jsou si vědomi potřeby dostatečného souvislého vzdělání.


 • Saša Zvonek
   10.4.2003 11:27
  Diskuse ke článku:


   Nový příspěvek   Nové příspěvky Vybrané příspěvky


    
  Vyber autora:
  Odborné články:
  Vyber téma:
  Hledej:
   


  Přidat novinku 
  SLUCHOVĚ POSTIŽENÝ PEDAGOG
  Kolikrát jsem již také slyšel postesknutí řady starších sluchově postižených lidí: „Teď bychom se chtěli stát dětmi, teď bychom chtěli navštěvovat školu, to by bylo krásné, když jsou tam neslyšící učitelé!“.
  10.4.2003, Saša Zvonek ...další info
  Nová služba Střediska rané péče pro SPPředporodní příprava
  Nabízíme všem nastávajícím sluchově postiženým maminkám a tatínkům kurz předporodní péče u porodní asistentky paní Brenkusové v Praze. Tlumočník znakového jazyka je zajištěn. Máte-li zájem o tuto službu nebo o další informace kontaktujte Středisko rané péče Tamtam na emailové adrese nebo na faxovém
  10.4.2003, Středisko rané péče pro SP (6 příspěvků v diskusi) ...další info
  Švýcarsko očima cestovatele Františka "Bohouše" MaxyProjekce fotek
  Dne 11.4.2003 od 17 hodin ve Stacionáři České unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 1 se koná přednáška cestovatele Františka "Bohouše" Maxy. Přednáška bude doprovázena projekcí fotografických snímků na plátno pořízené z nevšedních dnů Švýcarska. Symbolické vstupné je 10Kč na každého návštěvníka. Na Vá
  9.4.2003, Alan Ptáček ...další info
  DAKTYLOTIKA V SYSTÉMU TOTÁLNÍ KOMUNIKACE
  Totální komunikaci lze definovat jako komplexní komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy, která vyžaduje sluchových, verbálních, neverbálních, manuálních, orálních způsobů komunikace s cílem zajistit účinnou komunikaci se sluchově postiženými osobami a mezi nimi
  9.4.2003, Pavel Kučera ...další info
  Poslední místa na velikonoční Šumavu!18.-21.4.
  Oznamujeme všem, že ještě zbyla poslední čtyři místa na náš společný pobyt na Šumavě v Prášilech o Velikonocích. Zatím nás jede 36 mladých.. Případní zájemci se mohou přihlásit buď u Davida Wagnera na čísle 777 599 679 nebo Petra Pánka (728 047 551). Cena pobytu je pouhých 270,- Kč. Více info a fote
  8.4.2003, Petr Pánek ...další info
  Vývoj znakového jazyka u slyšících dětí1.část
  Nejnovější výzkumy z USA (www.handspeak.com) dokládají, že každé dítě má dispozice k fyzické komunikaci, která se objevuje před schopností verbálně komunikovat. Bylo zjištěno, že prostřednictvím této komunikace lze ovlivnit pocity dítěte, jeho křik, pláč apod.
  8.4.2003, Simona Gavelčíková ...další info
  Objeven nový gen
  Myši jsou pro člověka spolehlivým genetickým modelem v této oblasti. Rovnováha a sluch se totiž u myší nalézají ve stejném centru genů jako u lidí.
  8.4.2003, Michal Holub ...další info

  <<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
  Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.