Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavel Kučera

PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

2.část

Část otázek byla uzavřená, část otázek byla otevřená (respondenti se mohli šířeji vyjádřit dle vlastního uvážení) – většinou to byly otázky, v nichž doplňovali svoje zkušenosti s prstovou abecedou a část otázek byla polouzavřená – tedy otázky se specifickou volbou „ano, ne“.

Cílem šetření bylo:
 • Zjistit, kde si pedagogové škol pro sluchově postižené prstovou abecedu osvojili.
 • Zjistit, zda se při používání prstové abecedy dostatečně rozvíjí slovní zásoba a porozumění cizím, novým a nejasným slovům.
 • Zjistit, zda pedagogové ve speciálních školách pro sluchově postižené užívají prstovou abecedu u všech sluchově postižených dětí.

  Hypotézy vztahující se k šetření byly následující:
 • Učitelé škol pro sluchově postižené si prstovou abecedu osvojují častěji spontánní cestou v praxi, než z kurzů nebo příruček.
 • Při metodicky správném nacvičování prstové abecedy nedochází ke zpomalení rozvoje slovní komunikace, ale právě naopak se  rozvíjí snadněji.
 • Prstová abeceda se užívá ve všech základních školách pro sluchově postižené, včetně nedoslýchavých dětí.

  POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY

  Při psaní jsem použil jednu z nejoptimálnějších metod sběru informací - DOTAZNÍK. Většina dotazníků byla předána osobně nebo zprostředkovaně. To ze dvou důvodů. Jednak v oblasti, které se výzkum dotýkal, působím, a mám tudíž přímý kontakt na respondenty - kolegy speciálních škol pro sluchově postižené. Dalším důvodem bylo, že se takto naskytla lepší možnost respondenty seznámit s otázkami a vysvětlit je. Tím se předešlo nejasnostem a případným nedorozuměním.
  Dotazníková metoda se zakládá na shromažďování dat a informací, na dotazování respondentů prostřednictvím písemně formulovaných otázek a na písemných odpovědích na dané otázky. Dotazníku se obvykle používá k měření postojů, což je nejčastější technika sociálně psychologického výzkumu. Část otázek byla uzavřená (odpověď z několika možností), část otázek byla otevřená (respondenti se mohli šířeji vyjádřit dle vlastního uvážení) – většinou to byly otázky, v nichž doplňovali svoje zkušenosti s prstovou abecedou a část otázek byla polouzavřená – tedy otázky se specifickou volbou „ano, ne“. Veškeré materiály jsou anonymní.


 • Pavel Kučera
   29.4.2003 13:38
  Diskuse ke článku:


   Nový příspěvek   Nové příspěvky Vybrané příspěvky


    
  Vyber autora:
  Odborné články:
  Vyber téma:
  Hledej:
   


  Přidat novinku 
  PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH2.část
  Část otázek byla uzavřená, část otázek byla otevřená (respondenti se mohli šířeji vyjádřit dle vlastního uvážení) – většinou to byly otázky, v nichž doplňovali svoje zkušenosti s prstovou abecedou a část otázek byla polouzavřená – tedy otázky se specifickou volbou „ano, ne“.
  29.4.2003, Pavel Kučera ...další info
  Shrnutí dotazníku2.část
  Téměř všichni dotázaní si myslí, že je berou sluchově postižené děti jinak, než slyšící kolegy. Všichni si také myslí, že k nim mají sluchově postižené děti větší důvěru, než ke slyšícím kolegům.
  28.4.2003, Saša Zvonek ...další info
  Čarodějnický slet v klubovně30.4.
  Česká unie neslyšících Liberec zve srdečně všechny zájemce na Čarodějnický slet. Uskuteční se od 16:00 v klubovně ČUN Liberec, Dvorská 388. Čeká Vás pestrý program a dobrá parta kamarádů..
  25.4.2003, Lenka Šímová...další info
  Přijďte si loknout čajíčku od Bohouše
  Program I.pražské čajovny neslyšících v 
  Dlouhé třídě 37, Praha 1

    5.5.         „Byl první máj, večerní máj, byl lásky čas…“
  12.5. Budeme se sázet, jestli přijde Pankrác, Servác nebo Bonifác.
  16.5. Váš čajovník z technick
  24.4.2003, František Bohoušek Maxa (3 příspěvky v diskusi) ...další info
  Pán prstenů
  9. ročník tradičního letního integračního tábora Lesní království
  pro sluchově postižené děti a jejich slyšící kamarády
  23.4.2003, Radek Červinka ...další info
  Tlumočení slyšících dětí neslyšícím rodičům
  Dítě nemůže ve svém věku rozumět všem termínům a problémům dospělých. Tato role by měla být přiřknuta pouze profesionálnímu tlumočníkovi, který zná danou problematiku, vyzná se v termínech, má patřičnou slovní zásobu (zásobu znaků) a předá tak neslyšícímu rodiči přesné informace.
  22.4.2003, Simona Gavelčíková ...další info
  Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky2.část
  Škola učí dieťa mnoho poznatkov o svete. Avšak sexuálna výchova (podobne ako na bežných školách) je častokrát nedostatočná a odsúvaná ako nepotrebná. Mnoho učiteľov považuje za dôležitejšie, aby dieťa zvládlo hovorenú reč, alebo množstvo poznatkov, ktoré sú dané učebným plánom.
  17.4.2003, Barbora (4 příspěvky v diskusi) ...další info

  <<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
  Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.