Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: pohádky / Autor: Petra Horáková

O jirkovi a jeho třech psech

Pohádka v úpravě pro SP děti

Jirka pracoval u zlého sedláka. Protože Jirka už neměl rodiče, byl na něho sedlák zlý. Jirkovi se u sedláka nelíbilo a chtěl už několikrát odejít. Ale pracovala tu také Anička. Anička se Jirkovi moc líbila a měl ji rád. Jen kvůli Aničce Jirkaod sedláka neodešel.
Jednou Jirka pásl prasata u lesa. Hrál na píšťalku, aby se nenudil. Najednou přišel myslivec se třemi psy.
Myslivec povídá Jirkovi: „Když mi dáš tři prasata, dám ti ty tři psy.“
Jirka mu odpověděl: „K čemu by mi byli psi? A sedlák by se moc zlobil, kdyby tři prasata chyběla.“
Ale myslivec vyprávěl, co psi všechno dovedou: „Hnědý pes se jmenuje Drž. Když Drž někoho chytí, nepustí ho, dokud mu neřekneš. Černý pes se jmenuje Dech. Na koho Dech dýchne, ten omdlí a spadne na zem. Bílý pes se jmenuje Vševím. Vševím slyší všechno i na velkou dálku. A ještě umí všichni psi hezky tancovat. Jen jim, Jirko, zahraj a uvidíš!“
Jirka zahrál na píšťalku a psi začali tancovat. Bylo to moc veselé a Jirka se smál, až ho od smíchu bolelo břicho. Protože se mu tancování líbilo, dal myslivci prasata a vzal si od něj psy. Psi měli na krku obojky ze železa. Myslivec Jirkovi poradil, ať psům obojky nesundavá.
Jirka věděl, že když přivede domů o tři prasata méně, že ho sedlák vyžene. A tak zavedl prasata do ohrady, vzal si své věci a šel do světa. Byl smutný, že už neuvidí Aničku, ale nemohl nic jiného dělat.
Jednou Jirka se psy došel do města, které vypadalo moc smutně. Na všech domech byla natažena černá látka. Lidé se nesmáli a všude bylo ticho.
Jirka se zastavil v hospodě a zeptal se: „Proč je tu všechno tak smutné?“
Hostinský odpověděl: „Před třemi lety se králi ztratily všechny tři dcery. Jely se projet do lesa a najednou je odnesl vítr. Už je hledalo mnoho princů, ale nikdo je ještě nenašel. Král se od té doby nezasmál a jen pláče. Všichni se snaží krále rozesmát, ale ještě se to nikomu nepovedlo.“
Jirka řekl: „Já krále rozesměju!“ 
Když Jirku přivedli ke králi, začal hrát na píšťalku a psi začali tancovat. Král přestal plakat, podíval se na psy a začal se smát. Král poprosil Jirku, aby s ním zůstal na zámku. Jirka tedy na zámku zůstal. Všichni ho měli rádi. Ale brzy se Jirkovi přestalo na zámku líbit. Král byl přece jen ještě smutný a princezny všem ve městě chyběly.
Jednou šel Jirka ke králi a řekl mu: „Půjdu princezny hledat.“
Jirka dostal od krále koně a vydal se na cestu. Psi byli rádi, že jsou venku, a vesele běželi za Jirkou. Mnoho dní Jirka jezdil lesem, ale princezny nikde neviděl. Jednou večer se Jirka zastavil, že si odpočine. Lehl si na zem a usnul.
Najednou přiběhl Vševím a povídá: „Vstávej, Jirko! Slyšel jsem asi patnáct kilometrů odtud kolovrat. Běžel jsem tam a našel jsem chaloupku. V té chaloupce seděla krásná paní a předla měsíční nit. Pojď, já tě tam dovedu.“
Jirka se divil, že pes mluví, ale šel s ním. Za Jirkou a Vševímem běželi i Drž a Dech. Když došli do chaloupky, uviděli krásnou dívku. Dívka seděla u kolovratu a předla měsíční paprsek. Dělala z něj nit.
Jirka poznal, že je to ztracená princezna. Chtěl vzít princeznu s sebou domů.
Princezna ale zavolala: „Jdi pryč, tady nesmí být žádný člověk. Uteč, než se můj hrozný pán vrátí a zabije tě.“
Najednou se chaloupka zatřásla a dovnitř přišel ošklivý muž v šedém kabátě. S ním přišla do chloupky zima a vítr. Ten muž byl pán všech lesních větrů. Chtěl Jirku zabít, ale než se stačil Jirky dotknout, chytil pána větrů do zubů Drž a Dech ho svým horkým dechem omráčil. Pán spadl mrtvý na zem. Teď už  mohla princezna s Jirkou odejít.
Jirka s princeznou jeli zpátky ke králi, když najednou Vševím zase něco slyšel. Za chvilku se Vševím vrátil a vedl Jirku k další chaloupce. V chaloupce seděla krásná dívka a tkala látku z hvězdných nití. Jirka věděl, že je to další ztracená princezna.
Když princezna Jirku viděla, zašeptala: „Tady nesmí být žádný člověk, uteč, než se vrátí má paní a zabije tě.“
V tu chvíli přišla do chaloupky ošklivá stařena, byla to paní lesních mlh. Chtěla Jirku zabít. Ale Drž chytil bábu do zubů a Dech ji omráčil svým horkým dechem. Paní lesních mlh spadla na zem. Teď už se mohla vrátit domů i druhá princezna.
Jeli dál lesem, když Vševím najednou něco uslyšel a běžel pryč. Za chvíli se vrátil a vedl Jirku lesem. Když přišel k chaloupce, viděl hezkou dívku jak češe sluneční vlnu. To byla poslední ztracená princezna.
Ale i tahle princezna posílala Jirku pryč: „Tady nesmí být žádný člověk, jdi pryč, než se vrátí obluda, pro kterou češu sluneční vlnu. Obluda tě zabije!“
Najednou ve dveřích stála obluda. Byla to paní lesních temnot a chtěla Jirku zabít. Drž chtěl obludu chytit do zubů, jenže se neměl čeho chytit. Dech chtěl obludu omráčit, ale neměl se o co opřít, aby jí dosáhl do obličeje. Obluda byla jako z bahna. Jirka ale mečem udělal díru do stropu, stropem zasvítilo na obludu sluníčko a obluda zmizela. Teď se mohla vrátit domů i poslední princezna.
Jirka dovezl princezny ke králi. Všichni měli radost, že jsou opět spolu. Celé město se radovalo. Král řekl Jirkovi, ať si vybere jednu princeznu za ženu. Jirka měl rád jen svoji Aničku a žádnou princeznu nechtěl.
Jirka se procházel se psy v zahradě a bylo mu smutno, že si má vzít za ženu princeznu. Myslel na svoji Aničku.
Vševím Jirkovi povídá: „My jsme ti pomohli, teď můžeš pomoci ty nám. Sundej nám ty železné obojky. Jsou moc těžké.“
Jirka chtěl psům sundat obojky, ale nešlo to.
Vševím Jirkovi poradil: „Usekni nám hlavu, pak obojky samy spadnou.“
Jirka nechtěl svým přátelům ublížit, ale Vševím ho přemluvil. Jirka vzal meč a všem třem psům usekl hlavy. Místo psů tu najednou stáli tři princové. Vyprávěli Jirkovi, že byli začarovaní a on je teď osvobodil. Princové se oženili s princeznami a Jirka se vydal za svojí Aničkou. Jirka dostal od krále peníze a tak si s Aničkou koupili dům a žili spolu šťastně dokud neumřeli.


pást – dovést zvířata na louku a hlídat je, aby se neztratila
omdlít – spadnout na zem, nevědět o sobě, jakoby spát
obojek – dává se na krk psovi, připíná se na něj vodítko
(provaz)kolovrat – věc, na které se předou nitě

     

příst – vyrábět niť
omráčit – když tě někdo bouchne do hlavy a ty upadneš a nevíš, co se kolem děje, tak tě omráčí

obluda – je ošklivá a zlápřemluvit – říkat někomu tak dlouho, ať něco udělá, dokud to neudělá


Petra Horáková
 23.6.2003 9:22
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
O jirkovi a jeho třech psechPohádka v úpravě pro SP děti
Jirka pracoval u zlého sedláka. Protože Jirka už neměl rodiče, byl na něho sedlák zlý. Jirkovi se u sedláka nelíbilo a chtěl už několikrát odejít. Ale pracovala tu také Anička. Anička se Jirkovi moc líbila a měl ji rád. Jen kvůli Aničce Jirkaod sedláka neodešel.
Jednou Jirka p
23.6.2003, Petra Horáková ...další info
Videotelefon
Videotelefon vychází neslyšícím vstříc ve všech směrech. Hlavní jeho prioritou je, že umožňuje neslyšícím komunikovat v jazyce, který používají dnes a denně.
20.6.2003, Michal Holub (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Okamžiky ticha IV.24.6. od 17:00
Česká unie neslyšících Praha pořádá Okamžiky ticha IV., kde vystoupí studenti z kurzů znakového jazyka, kteří představí své písně a zpívánky ve znakovém jazyce. Bude to velice napínavá soutěž, při které nebude chybět ani odborná porota z řad Neslyšících, která určí vítěze této soutěže.
Akce
18.6.2003, ČUN Praha ...další info
Přijde pan zmrzlinář20.6. od 15:30
I. pražská čajovna neslyšících v Dlouhé třídě 37, Praha 1 v těchto horkých dnech se rozhodla zajistit obrovskou porci zmrzliny pro všechny neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele.
V pátek 20. 6. 2003 od 15:30 hodin se bude podávat výborná domácí zmrzlina se studeným čajem.
Přijďte s
18.6.2003, ČUN Praha ...další info
Exkurze na pražskou čistírnu25.6.2003
Chcete poznat kouzlo přeměny odpadní vody na čistou vodu ? Tak neváhejte a využijte nabídku prohlídky největší Pražské čistírny odpadních vod v Praze.


Kdy:25.6.2003
Sraz:Kolem 10:30 v metru Dejvická u vlaků uprostřed
Tlumočn
18.6.2003, Marťan ...další info
Slyšící děti v neslyšící rodině a znakový jazyk
Každý člověk má tendenci se nějakým způsobem začlenit do společnosti ostatních a být tak součástí skupiny lidí. S tím souvisí potřeba nevybočovat výrazným způsobem z celku, protože to vyvolává nelibost či posměch ostatních. Dítě neslyšících rodičů však může mít “nálepku” odlišného dítěte.
17.6.2003, Simona Gavlčíková ...další info
PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH4.část
Prstová abeceda pomůže dětem zapamatovat si psanou formu slova, pořadí jednotlivých hlásek ve slově, ví co mají vyslovit a v jakém pořadí vysloví, slovo lépe.
13.6.2003, Pavel Kučera ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.