Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Saša Zvonek

Osobní zkušenosti

Závěr

Neslyšící se svojí vadou jsou jedineční. Jedinečnost, když se trochu rozhlédneme kolem sebe, je zcela běžnou vlastností všeho života, takže na ní nakonec nic jedinečného není.

Sluchová vada je pro člověka jistě velkou překážkou v jeho rozvoji. Ale překážky jsou přece od toho, aby byly překonávány, aby tak byly posunovány hranice našich možností a schopností. Vždyť to je to, co dělá člověk od nepaměti, co je hnacím motorem všeho rozvoje a všeho poznání. A tak malé dítě, tím, že překonává nejrůznější překážky, se učí pomalu a postupně chápat tento svět, jeho zákonitosti a taje, překonává nesčetně překážek a tím se rozvíjí. Sluchová vada je také jedna z takových překážek, kterou je někdy třeba překonat. Překonat? Především se s ní vyrovnat, naučit se s ní žít a také mnohému naučit lidi kolem. Ona totiž vada sama o sobě ještě nic neznamená, člověka jako taková nijak neomezuje, teprve to, jak se k ní staví lidé okolo, to z ní udělá tu obrovskou, pro dítě až obludnou překážku, která před ním stojí a ono neví, co si počít. A proto se rozhodně mají také sluchově postižení pedagogové podílet na péči o stejně postižené děti. Schopní sluchově postižení, kteří  mohou dětem ukázat cestu, kterou je třeba se ubírat a kde hledat cíl, kteří jsou pro ně zosobněním těch, kteří tu pro ně nebetyčnou překážku překonali. A dítě vidí, že to jde, že ji překonali druzí, získává tak důvěru v sebe a své schopnosti a ztrácí strach se postavit úkolu, který ho čeká. Přeskočit, přeletět, přelézt, podkopat, probourat se skrz ni, nebo také obejít, ale necouvnout.
Těch pedagogů, kteří v tomto pomáhají sluchově postiženým dětem, v našich školách pomalu přibývá. Všechno nové má jistě své nedostatky, ale právě jejich odstraňováním se dostáváme blíže a blíže k cíli. A co je vlastně cílem? Vychovat šťastného, vzdělaného sluchově postiženého člověka, který si váží nejenom sebe samého, ale i ostatních lidí a věcí kolem sebe. Sluchově postižení mu právě v tom mají být vzorem. Mají mu pomoci tuto cestu zdolat, stejně jako jejich slyšící kolegové.

Na úplný závěr bych si dovolil použít slov pana Kostelníka, předsedy organizace SORDOS – Sdružení pro kulturu neslyšících, která snad řeknou všechno, o čem byla v této práci řeč:

Neslyšící se svojí vadou jsou jedineční. Jedinečnost, když se trochu rozhlédneme kolem sebe, je zcela běžnou vlastností všeho života, takže na ní nakonec nic jedinečného není.


Saša Zvonek
 1.9.2003 9:59
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Osobní zkušenostiZávěr
Neslyšící se svojí vadou jsou jedineční. Jedinečnost, když se trochu rozhlédneme kolem sebe, je zcela běžnou vlastností všeho života, takže na ní nakonec nic jedinečného není.
1.9.2003, Saša Zvonek ...další info
Přednáška a sport10.9. a 18.9.
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno ve spolupráci s Klubem mladých neslyšících BYD si Vás dovoluje pozvat na dvě své zářijové akce:
10. 9., od 17:00 na přednášku "Naše oči - vhodné brýle, výroba kontaktních čoček", přednáší MUDr. Olga Toulová, tlumočení do znakového jazyka zajišt
1.9.2003, Vladimír Válka ...další info
Specifické výchovné problémy2.část
Hovory slyšících lidí neslyšící člověk nemůže sledovat. Občas se setkám ze strany Neslyšících se zvídavými otázkami typu: A co si lidé v tramvaji obyčejně povídají? O čem se ti dva hádají? Neslyšící člověk by mnohdy rád věděl, jaké informace si slyšící lidé na veřejnosti sdělují.
28.8.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Vnímání zvuků1.díl
V praxi se s jednoduchými tóny téměř nesetkáváme, mnohem častější je výskyt tónů složitějších tvarů, vzniklých součtem základního sinusového signálu a jeho harmonických, tedy celočíselných násobků frekvence základního tónu.
27.8.2003, Michal Holub ...další info
Genová terapie2.část
Pouze u ptáků a plazů bylo zjištěno, že tuto funkci regenerace vlásečnicových buněk mají. Při pokusech na guinejských prasatech bylo použito genu, který se vyskytuje v zárodku vlásečnicových buněk...
25.8.2003, Michal Holub ...další info
O OSLÍ KŮŽI
Princezna tatínkovi slíbila, že si starého ošklivého krále hned zítra vezme, když dostane kůži z kouzelného osla. Král nic neřekl a odešel. Za chvíli donesli princezně do pokoje kůži z kouzelného osla. Princezna plakala, věděla, že teď už si starého ošklivého krále musí vzít.
20.8.2003, Petra Horáková ...další info
PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIENŽENÝCH6.část
Málo respondentů má špatné zkušenosti s prstovou abecedou nebo jsou nespokojeni, že  není dobře propracovaná. Většina respondentů vidí velký přínos pro děti při používání prstové abecedy, neboť napomáhá ve všech složkách komunikace i výuky jako takové.
19.8.2003, Pavel Kučera ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.