Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Ze zahraničí / Autor: Michal Holub

Vnímání zvuků

7.díl

Takhle nějak vypadá záznam velkého hluku na spektografu (zjednodušený záznam), o kterém jsme mluvili v druhém díle.

Jak jsme si již řekli v jednom z prvních dílů tohoto seriálu, zvuk je podélné mechanické vlnění hmotného prostředí s kmitočtem v rozmezí přibližně od 16 Hz do 20 kHz, které působí na lidský sluchový orgán a vyvolává v něm subjektivní sluchový vjem.

Zvukové vlny se od zdroje zvuku šíří všesměrově (kulově) a s rostoucí vzdáleností slábne i akustická energie (dvojnásobek určité vzdálenosti od akustického zdroje odpovídá poklesu hladiny akustického tlaku o 6 dB). Rychlost šíření zvuku je
závislá na vlastnostech prostředí; v případě vzduchu je to zejména teplota a atmosférický tlak.
Při teplotě 0 °C a tlaku 1013 hPa je to 331,8 m/s, přičemž zvýšení teploty o 1 °C znamená zvýšení rychlosti o 0,61 m/s; pro teplotu 20 °C je to tedy již 344 m/s.
Rychlost šíření zvuku v kapalinách a pevných látkách je výrazně vyšší !!!
To byla trocha fyzikálních údajů a teď si ukážeme, jak vypadá zjednodušeně záznam hudebního tónu a také hudba jako celek.

Záznam jednoduchého tónu:


Křivka, která představuje záznam hudebního tónu na spektografu:Michal Holub
 2.10.2003 12:25
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Vnímání zvuků7.díl
Takhle nějak vypadá záznam velkého hluku na spektografu (zjednodušený záznam), o kterém jsme mluvili v druhém díle.
2.10.2003, Michal Holub ...další info
Prstová abeceda ve vzdělávání sluchově postižených7.část
Učení se novým slovům, jak psaným tak hláskovaným, bylo významně lepší, když je děti hláskovaly sami současně s tím, jak jim slova byla prezentována, což vede k závěru, že kinestetická zpětná vazba nebo tzv. internalizovaný pocit z hláskování posiluje učení.
30.9.2003, Pavel Kučera ...další info
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA1. - 3. října 2003 BRNO
Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat děti a jejich učitele na pravidelnou celostátní přehlídku dramatické, taneční a výtvarné tvorby neslyšících dětí a mládeže,která se uskuteční ve dnech 1. - 3. října 2003 v Brně. Slavnostní galavečer začíná ve čtvrtek 2. října v 18:00 hod. v bezbariérovém divadle
25.9.2003, Saša ...další info
Specifické výchovné problémy4.díl
Z rozhovorů, které jsem provedla s některými neslyšícími rodiči, vyplynulo, že by rodiče uvítali spíše besedu než jinou formu sdělení (např. přednášku, publikaci nebo příručku).
25.9.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Mluvící ruce 2003sobota 18. října 2003 v 18.30 hod
Česká unie neslyšících Vás srdečně zve na šestý ročník přehlídky tvorby ve znakovém jazyce MLUVÍCÍ RUCE 2003.
Mluvící ruce se konají v sobotu 18. října 2003 od 18.30 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.
Vstupenky v ceně 80,-- Kč jsou v prodeji na ad
25.9.2003, Česká unie neslyšících ...další info
Taneční večer se zábavou11.10. od 20:00
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec Vás všechny co nejsrdečněji zve na taneční večer uspořádaný na počest 65. výročí založení Spolku hluchoněmých v Liberci.KDY: v sobotu 11. října 2003 od 20:00 do 04:00 hodin. KDE: Liberecké KOLOSEUM, ul. gen. Svobody. PROGRAM: vyhlášení vítězů, tane
24.9.2003, ČUN Liberec ...další info
Každý den princezna1.část
Letos jsme se se skupinou sluchově postižených dětí vypravili do království krále Bonifáce a královny Saxany, které leží kdesi za devaterými horami, devaterými řekami až u malé obce Osvračín na Domažlicku.
23.9.2003, Ivana Nanjo Kolaříková ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.