Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavel Kučera

Prstová abeceda ve vzdělávání sluchově postižených

7.část

Učení se novým slovům, jak psaným tak hláskovaným, bylo významně lepší, když je děti hláskovaly sami současně s tím, jak jim slova byla prezentována, což vede k závěru, že kinestetická zpětná vazba nebo tzv. internalizovaný pocit z hláskování posiluje učení.

Závěrem

Přestože hláskování prsty je manuální reprezentací psaného jazyka, je využíváno také jako substituce řeči a živé komunikační médium. Účelově se tak z něj stává manuální prostředek který vykonává práci za mluvenou řeč.
Díky tomu, že mluvená řeč je s psaným jazykem izomorfní, což znamená, že si navzájem odpovídají slovo od slova, může hláskováním přenést i správnou syntaxi češtiny nebo jiného psaného jazyka. Jakmile je hláskování jednou osvojeno jako systém nebo kód, má v rámci vlastní gramotnosti každého jedince neomezené využití. Jako takové slouží i jako rychlý a přesný prostředek k instrukcím ve škole. Ve srovnání s řečí a odezíráním má hláskování výhodu v tom, že umožňuje komunikaci mezi neslyšícími dětmi navzájem.
Když už je hláskování do vzdělávacího systému zavedeno a dojde v něm k nějaké změně formy, vynoří se okamžitě otázka, jak dlouho to bude trvat starším neslyšícím dětem, než se ji naučí nebo zda přechod k jiné formě prstové abecedy nebude zdrojem chyb. Z toho se dá usuzovat, že využití rozdílných forem manuální abecedy je proces „přepínání kódů“ a je podobný povaze čtení velkých a malých písmen grafické abecedy. Pokud děti dosáhly dobré znalosti hláskování, dosáhly také velmi vysoké úrovně v přesnosti rozeznávání slov. Hláskování má důležité místo při výuce lexika, slouží jako „lexikální prostředek“ pro výuku nových jmen nebo technických termínů a výuku normálního ortografického hláskování současně.
Učení se novým slovům, jak psaným tak hláskovaným, bylo významně lepší, když je děti hláskovaly sami současně s tím, jak jim slova byla prezentována, což vede k závěru, že kinestetická zpětná vazba nebo tzv. internalizovaný pocit z hláskování posiluje učení.
Prstová abeceda není žádným jazykem, ale souborem dohodnutých a ustálených posunků pro jednotlivá písmena. Prstovou abecedu, a to především tu jednoruční, by měl jako samozřejmost každý, kdo přichází ke sluchově postiženému do styku. Ovládání prstové abecedy lze ji dokonce považovat za integrální součást znakového jazyka. Vybudovat komunikaci se sluchově postiženými pouze na prstové abecedě je však velice problematické především pro její pomalost.


Pavel Kučera
 30.9.2003 12:11
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Prstová abeceda ve vzdělávání sluchově postižených7.část
Učení se novým slovům, jak psaným tak hláskovaným, bylo významně lepší, když je děti hláskovaly sami současně s tím, jak jim slova byla prezentována, což vede k závěru, že kinestetická zpětná vazba nebo tzv. internalizovaný pocit z hláskování posiluje učení.
30.9.2003, Pavel Kučera ...další info
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA1. - 3. října 2003 BRNO
Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat děti a jejich učitele na pravidelnou celostátní přehlídku dramatické, taneční a výtvarné tvorby neslyšících dětí a mládeže,která se uskuteční ve dnech 1. - 3. října 2003 v Brně. Slavnostní galavečer začíná ve čtvrtek 2. října v 18:00 hod. v bezbariérovém divadle
25.9.2003, Saša ...další info
Specifické výchovné problémy4.díl
Z rozhovorů, které jsem provedla s některými neslyšícími rodiči, vyplynulo, že by rodiče uvítali spíše besedu než jinou formu sdělení (např. přednášku, publikaci nebo příručku).
25.9.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Mluvící ruce 2003sobota 18. října 2003 v 18.30 hod
Česká unie neslyšících Vás srdečně zve na šestý ročník přehlídky tvorby ve znakovém jazyce MLUVÍCÍ RUCE 2003.
Mluvící ruce se konají v sobotu 18. října 2003 od 18.30 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.
Vstupenky v ceně 80,-- Kč jsou v prodeji na ad
25.9.2003, Česká unie neslyšících ...další info
Taneční večer se zábavou11.10. od 20:00
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec Vás všechny co nejsrdečněji zve na taneční večer uspořádaný na počest 65. výročí založení Spolku hluchoněmých v Liberci.KDY: v sobotu 11. října 2003 od 20:00 do 04:00 hodin. KDE: Liberecké KOLOSEUM, ul. gen. Svobody. PROGRAM: vyhlášení vítězů, tane
24.9.2003, ČUN Liberec ...další info
Každý den princezna1.část
Letos jsme se se skupinou sluchově postižených dětí vypravili do království krále Bonifáce a královny Saxany, které leží kdesi za devaterými horami, devaterými řekami až u malé obce Osvračín na Domažlicku.
23.9.2003, Ivana Nanjo Kolaříková ...další info
Vnímání zvuků6.díl
Velikost vychylování bazální membrány a tím i pohyb vlásku se různí podle frekvence vibrací zvukového zdroje a má proto zásadní význam pro rozlišování výskytu tónu.
19.9.2003, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.