Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Petr Vysuček

Intenzivní letní kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky

Nabízíme Vám kurz, který je určen pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří již aktivně tlumočí a mají zájem se ve své profesi dále vzdělávat.

Kurz je určen pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří již aktivně tlumočí a mají zájem se ve své profesi dále vzdělávat.

Kurz bude zaměřen na:
 • nácvik překladu z českého jazyka do českého znakového jazyka s ohledem na správné užití gramatiky českého znakového jazyka (užití klasifikátorů, specifických znaků,  mimiky, vyjádření prostorových vztahů apod.)
 • nácvik překladu  z českého znakového jazyka do českého jazyka se zohledněním kulturních specifik komunity Neslyšících žijící na území České republiky, individuálních rysů tlumočených mluvčích českého znakového jazyka, tlumočené situace a mnoho dalších aspektů, které je nutné při překladu do mluveného českého jazyka zohlednit.

  Kurz bude probíhat ve dnech od 1. července 2004 do 4. července 2004 a od 7. července 2004 do 12. července 2004 vždy od 8 hod do 16 hod (tzn. 8 vyučovacích hodin) v prostorách Pevnosti – Českého centra znakového jazyka, Sokolovská 304, Praha 9 - Vysočany.

  Cena za jednu vyučovací hodinu je 72,- Kč.
  Celková cena intenzivního desetidenního kurzu v rozsahu 80 vyučovacích  hodin je 5760 ,- Kč.

  Pokud budete mít o absolvování kurzu zájem, vyplňte prosím co nejdříve přihlašovací formulář, který je zveřejněný na internetových stránkách Pevnosti – www.pevnost.com.  Přihlášky budou přijímány do 25. června 2004.
  Kapacita kurzu je omezena. Do kurzu můžeme zařadit prvních devět přihlášených zájemců.


 • Petr Vysuček
   18.5.2004 11:40
  Diskuse ke článku:


   Nový příspěvek   Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  Správný email
  Upozornění:
  Správný email je pevnost@pevnost.COM
  Díky Petr Vysuček
  Petr Vysuček8:58:01 2.6.2004
  odpovědět 
    
  Vyber autora:
  Odborné články:
  Vyber téma:
  Hledej:
   


  Přidat novinku 
  Intenzivní letní kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky
  Nabízíme Vám kurz, který je určen pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří již aktivně tlumočí a mají zájem se ve své profesi dále vzdělávat.
  18.5.2004, Petr Vysuček (1 příspěvek v diskusi) ...další info
  patrick France
  we are working in a school for the deaf in France. We are going to Praha in November. We'll like to meet people from a school for the deaf in Praha, can someone give me an e-mail to join teachers from such a school.Thanks
  Nous travaillons en France dans une école pour sourds. Nous allons 
  17.5.2004, patrick ...další info
  Jak používat tlumočníka?5. června 2004 od 9:00 do 16:00
  PEVNOST - české centrum znakového jazyka ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka pořádá přednášku pro neslyšící na téma: Jak používat tlumočníka?
  13.5.2004, Petr Vysuček ...další info
  Společenský večer22.5.2004
  Dne 22.5.2004 I. PSKN Praha pořádá 5. pražský pohár ve futsalu a turnaj ve volejbalu žen. Od 20. hod. jste všichni zváni na sportovní zábavný večer, který se koná ve Spolkovém domě Stodůlky.
  Adresa    :        K Vidouli 727, Praha 5.
  Cena vstupenek : 
  12.5.2004, PSKN Praha...další info
  Elektrocohleografčást druhá
  Jak již jsme si řekli, záznam pořízený hrotovou elektrodou, který se běžně používá u lidí se nazývá Elektrocochleograf.
  11.5.2004, Michal Holub ...další info
  Cíle výzkumu a stanovení hypotéz5.část
  Dítě se setkává s mluvenou podobou jazyka i ve vlastní rodině, značná část neslyšících rodičů (především nedoslýchaví rodiče) komunikuje se slyšícím dítětem mluvenou řečí, proto by nás nemělo udivovat, že respondenti odpovídali na danou otázku ve prospěch neslyšících rodičů.
  6.5.2004, Simona Gavelčíková ...další info
  Zkoušky tlumočníků ZJ29.5.2004
  Zkoušky ze znakového jazyka proběhnou v sobotu 29. 5. 2004 ve Stacionáři neslyšících v Brně.
  Zkoušející komise bude sestavena z profesionálních akreditovaných tlumočníků, sluchově postižených a odborníků na problematiku neslyšících. Začátek je v 10 hodin.
  Bližší informace: OTZJ, Vodo
  5.5.2004, OTZJ ...další info

  <<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
  Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.