Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP

2.část-výběr

Specifika školní třídy sluchově postižených žáků.
Vymezení a stupně sluchových vad, jejich příčiny a dopady na sociální vztahy sluchově postiženého dítěte.

Tématem této diplomové práce je sociální klima školní třídy sluchově posti-žených  žáků, proto se v následujících kapitolách zaměřím na základní informace o těchto dětech.
Jednou z podmínek dobré výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí je znalost základních informací o jejich sluchovém postižení.
Vnímání a zpracování zvukových podnětů je závislé na součinnosti všech složek sluchového analyzátoru. Patologické procesy v některé z těchto složek se většinou projevují typickou poruchou sluchové činnosti. (Sovák, M.,1981)
Z fyziologického hlediska dělíme vady sluchu podle místa vzniku na dvě základní skupiny:
1) vady převodní
2) vady percepční

Ad 1) Vady převodní jsou poměrně časté. Nikdy nezpůsobují úplnou hluchotu. Převodními je nazýváme proto, že nějakou poruchou v mechanické části sluchové dráhy (vnější nebo střední ucho) je narušen převod sluchových vibrací do hlemýždě. Tyto vady lze dobře kompenzovat moderními elektronickými slucha-dly, je možné odstranit je i operativně.
• Nejlehčí převodní vadou je ucpání vnějšího zvukovodu ušním mazem; může způsobit zhoršení sluchu až o 30-40 dB.
• Mezi vrozené převodní vady můžeme zařadit deformity vnějšího či středního ucha (nedostatečné vytvoření boltce nebo vnějšího zvukovodu).
• Přechodné malé ztráty sluchu mohou způsobit záněty vnějšího zvukovodu vyvolané bakteriemi, plísněmi a alergeny.
• Ke zhoršení sluchu může dojít také při komplikovanějších zánětech středního ucha, kdy může dojít k zjizvení bubínku, nebo k narušení středoušních kůstek.
• Převodní vada sluchu může být také způsobena úrazem, při kterém dojde k přerušení řetězu středoušních kůstek. Při operativní léčbě se stále častěji užívá náhrad z umělé hmoty (středoušní implantáty).
• Zvětšující se vadu sluchu může způsobit cholesteatom (nejčastěji to bývá cysta) ve středním uchu. Cysta napadá a rozkládá středoušní kůstky (Hrubý, J., 1998)
Dojde-li k poruše činnosti převodního ústrojí, postižený slyší špatně přede-vším hluboké zvuky. To platí i u zvuků mluvené řeči (dochází k deformování mo-dulačních faktorů řeči, zvláště přízvuku a melodie). Můžeme říci, že celkově jde    o poruchy s převážně kvantitativním rázem.

Ad 2) Vady percepční mohou vzniknout kdekoli v nervové části sluchové dráhy. Jsou mnohem závažnější než vady převodní. Těžké percepční vady mohou vést k úplné hluchotě. Příčin percepčních vad je mnoho. Uvedu některé z těchto vad:
• Poškození sluchových buněk ototoxickými látkami. Jsou obsaženy v některých antibiotikách (streptomycin, viomycin) nebo v průmyslových chemických látkách (rtuť, arzénové sloučeniny, organická rozpouštědla). Tyto vady jsou nejčastěji získané. Používáním ototoxických látek v době těhotenství může dojít u dítěte k  percepční vadě vrozené.
• K získané percepční vadě může dojít také v průběhu porodu v důsledku přidušení novorozence (vnitřní ucho je citlivé na zásobení kyslíkem).
• Velké množství vrozených percepčních vad způsobují infekční onemocnění matky v době těhotenství, např. zarděnky nebo toxoplasmóza (způsobuje vadu sluchu až u 17 % dětí infikovaných matek).
• Úplnou hluchotu často způsobuje hnisavý zánět mozkových blan - meningitida. Při tomto onemocnění dochází k zánětu sluchového nervu nebo k jeho úplnému přerušení v důsledku jizevnatých srůstů mozkových plen.
• Zdrojem získané hluchoty může být také závažný úraz hlavy,               při kterém dojde k přetnutí sluchového nervu.
• Velké percepční vady vznikají z expozice nadměrnému hluku (hladina akustického tlaku blížící se 140 dB může způsobit trhliny bazilární membrány). Choroba postihuje stále mladší jedince, protože se neustá-le zvyšuje hladina hluku v našem životním prostředí. Tyto vady většinou nezpůsobují úplnou hluchotu. (Hrubý, J., 1998)
Při percepčních poruchách se snižuje, popřípadě úplně ztrácí slyšitelnost vysokých tónů postupně k tónům nižším. Ztrácí se schopnost rozeznávat sluchem jednotlivé hlásky nerozeznávají se mluvní zvuky, a proto se nemůže chápat jejich smysl. Percepční poruchy můžeme charakterizovat jako poruchy kvalitativního rázu. Slyšené zvuky jsou značně deformovány (Sovák, M., 1981)

Zvláštní kategorií sluchových vad jsou vady dědičné. Předpokládá se,     že zhruba polovina neslyšících dětí neslyší v důsledku genetických příčin. Je      diagnostikováno více než 90 typů dědičných sluchových vad. Pro určení genetic-kého původu vady sluchu je nezbytné provést lékařská vyšetření a testy postiže-ného dítěte a všech členů rodiny (Boese, J., R., Carbin, F., C., Freeman, D.,R., 1992). Až 50 % dětí s dědičnými vadami sluchu se rodí rodičům, kteří netrpí žád-nou sluchovou vadou. Dědičnost se často projevuje až v několikáté generaci.Pavla Čechová
 3.3.2005 11:34
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sociální klima školní třídy SP2.část-výběr
Specifika školní třídy sluchově postižených žáků.
Vymezení a stupně sluchových vad, jejich příčiny a dopady na sociální vztahy sluchově postiženého dítěte.
3.3.2005, Pavla Čechová ...další info
Kdo má zájem být PŘEDSEDOU BSN???
BRNĚNSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HLEDÁ ZÁJEMCE O POST PŘEDSEDY BSN

Dosavadní předseda BSN Dušan Málik končí dnem 31.03.2005. Zájemci podají přihlášku na níže uvedenou adresu do 20.03.2005!!!
Blížší informace : Brněnský spolek neslyšících
Vodova 35
2.3.2005, Brněnský spolek neslyšících ...další info
Seminář v rámci CVP Komory
Další ze seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu s názvem

"Psychologické aspekty hluchoty, osobnost neslyšícího člověka;
Obecné komunikační schopnosti, relaxační techniky a psychohygiena I."

proběhne 12. března 2005 od 9:00 hod. v prostorách organiz
2.3.2005, Česká komora tlumočníků znakového jazyka (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Volejbal5.3.2005
5.3.2005 v 10.00 hod. bude zahájeno Mistrovství ČR neslyšících 2005 ve volejbale mužů, které pořádá Český svaz neslyšících sportovců. Mistrovství bude probíhat v hale TJ Moravská Slávia, Vojtkova 14, Brno.
Los  :  1. TJ Slovan Zlín  2. I.PSKN Praha  3. SKN Brno  4.&
2.3.2005, Lucie...další info
Tenisový kurz14.3.2005
Český tenisový svaz neslyšících Vám nabízí TENISOVÝ KURZ.
Kurzy budou probíhat pravidelně v pondělí v tělocvičně a od jara na antukovém hřišti. Jsou určeny začátečníkům. Roční členský příspěvek činí 250,- Kč a zahrnuje tréninky a další akce. Přihlášky zasílejte do 14.3.2005.
FAX : 
1.3.2005, Lucie(4 příspěvky v diskusi) ...další info
kurzy barveni vajec
Přijdte se naučit nové techniky barvení vajec
Kurzy probíhají se zkušenýnou lektorkou
v pondělí 7.3. a 14.3 od 15 hodin
ve stacionáři ČUN Dlouhá 37, Praha 1. Přineste si alespoň
3 prázdná vejce. Těšíme se na Vás.
28.2.2005, ČUN ...další info
Valná hromada12.3.2005
SKN Plzeň svolává a zve na VALNOU HROMADU, která se koná 12.3.2005 od 14.00 hod. v pavilonu SKN, Vyšehradská 2, Plzeň-Lobzy.
28.2.2005, Lucie...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.