Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2809 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP

9.část

1.3.3. Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání

V literatuře najdeme mnoho metod popisujících vzdělávání neslyšících.


Podrobněji se zaměřím na tři základní směry.


Orální metoda


Cílem této metody je umožnit dětem naučit se orální řeči slyšící většiny jako rodnému jazyku. Tento jazyk by měli používat v rodině, ve škole a jeho prostřednictvím se zcela začlenit do slyšící populace. Ideálním výsledkem vzdělání je tedy úplná integrace.


Veškerá snaha je orientována na výcvik orální mluvy, odezírání a rozvíjení funkční schopnosti zbytků sluchu. Posunky a prstová abeceda se nepoužívají, protože se považují pro rozvoj mluvy za nebezpečné. Tento způsob výuky je pro neslyšícího velmi náročný. Představuje hodiny nácviku jednotlivých hlásek a slov, kterým mnohdy ani nerozumí.


Navzdory veškerému úsilí, které neslyšící vynakládá, asi tři čtvrtiny z nich dosáhne mluvy, která je pro běžnou komunikaci nepoužitelná. Je srozumitelná pouze rodičům nebo učitelům, kteří jsou s dítětem v denním styku. Pro ostatní je jejich řeč zcela nesrozumitelná.


Rodiče bývají často frustrováni a jejich přání naučit dítě mluvit a mluvě rozumět může být tak silné, že zastíní skutečné hrozící nebezpečí, že se vůbec žádná funkční komunikace nevytvoří. Bez funkční komunikace si dítě nemůže vytvářet potřebné sociální vztahy a stává se cizincem i ve své vlastní rodině.


Je tedy zřejmé, že tato metoda nerozvíjí potřebné stránky osobnosti. Tyto děti jsou v důsledku nefunkční komunikace velice podezíravé, mnohdy agresivní, nebo naopak zcela uzavřené, až separované od okolního světa. Jsou nesamostatné a většinou zcela odkázané na pomoc svých nejbližších.


Oralisté jsou přesvědčeni, že neslyšící mohou a musí být „předěláni na slyšící“ a všechny ostatní výsledky představují neúspěch.


Pro těžce sluchově postižené děti se jeví většině odborníků tento způsob výchovy a vzdělávaní zcela nedostatečný a nevyhovující. (Boese, J. R., Carbin, F. C., Freeman, D, R., 1992)Pavla Čechová
 19.6.2005 11:53
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


Denzel
Hello moder!
D e n z e l S v o l o c h 6 6 6 @ y a h o o . c o m2:15:28 18.11.2006
odpovědět 
Denzel
Hello moder!
D e n z e l S v o l o c h 6 6 6 @ y a h o o . c o m14:17:43 11.11.2006
odpovědět 
  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sociální klima školní třídy SP9.část
1.3.3. Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání
19.6.2005, Pavla Čechová(2 příspěvky v diskusi) ...další info
Červnová noc25.6.2005
Brněnský spolek neslyšících Vás 25.6.2005 srdečně zve na bujnou oslavu "ČERVNOVÁ NOC". Slavit se začne od 19.-ti hodin. Vstupné je 50,-Kč, pro seniory je zdarma. Bude se grilovat a tancovat, připravena je i soutěž "TUPLÁK".
19.6.2005, Lucie...další info
Letní intenzivní kurzy českého znakového jazyka
Pevnost - České centrum znakového jazyka připravila

INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ - LÉTO 2005

Kurzy pro začátečníky:
11. - 29. července 2005
- 16:00 - 17:30
- 18:00 - 19:30
15. srpna - 2. září 20
15.6.2005, Pevnost - České centrum znakového jazyka ...další info
Proč T.H.A. netitulkovala film Horem pádempište názory, návrhy, připomínky
Milí sluchově postižení přátelé, objevil jsem vysvětlujicí zprávu, o tom proč společnost T.H.A. v čele s Ondřejem Trojanem netitulkovala film pro sluchově postižené v kině a ani na DVD. Budu vděčný za každý názor či připomínky. Vaše názory a připomínky se mohou prezentovat při případné budoucí spolu
15.6.2005, Alan Ptáček (36 příspěvků v diskusi) ...další info
Paměť SP dítěte2.část
2. Sluchově postižené dítě
2.1 Zvláštnosti vývoje sluchově postiženého dítěte
14.6.2005, Dita Kličková(1 příspěvek v diskusi) ...další info
Kopaná18.6.2005
SKN Hradec Králové pořádá 18.6.2005 od 10.00-ti hodin TURNAJ V KOPANÉ. Vše proběhne v hale TJ Lokomotivy v Hradci Králové. Startovat budou 4 družstva.
Od 19.00-ti hod. jste srdečně zváni na TANEČNÍ ZÁBAVU do TSC Revues (vedle kulturního domu Střelnice). Je zde připravena diskotéka, občerstven
14.6.2005, Lucie...další info
Turistika18.6.2005
Klub českých turistů neslyšících Plzeň pořádá v sobotu 18.6. 10-ti km pochod CHOTĚNOVSKÉ KOŇSKÉ KYSELKY - CHOTĚNOV - CHODOVÁ PLANÁ. Sraz je 5.30 hod. na nádraží ČD Plzeň. Výlety jsou připravovány pro všechny neslyšící a jejich příznivce.
13.6.2005, Lucie...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.