Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP

11.část

1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání

Bilingvální vzdělávání neslyšících
Tato metoda vznikla v zemích, kde se používalo totální komunikace mnohem dříve než u nás (skandinávské země, USA), a tak došlo v názorech na vzdělávaní neslyšících k dalšímu posunu. Ponechává v platnosti všechny výchozí argumenty totální komunikace a klade obrovský důraz na používání znakovaných mluvených národních jazyků.
Bilingvismus je chápan jako dvojjazyčnost. Pokud mluvíme o bilingvismu neslyšících, máme na mysli znalost a používání znakového jazyka a mluveného jazyka země, ve které jedinec žije.
„Bilingvální vzdělávání vychází ze základní úvahy, že se neslyšící budou muset vždy pohybovat ve dvou světech, ve světe neslyšících a slyšících, a v obou těchto světech se budou muset být schopni na co nejvyšší kulturní úrovni domlu-vit.“ (Hrubý,1997, s.204)
Základním předpokladem pro zavedení bilingválního přístupu je uznání znakového jazyka jako jazyka plnohodnotného a rovnocenného mluveným jazykům.
Na tomto místě je třeba definovat ,co je to znakový jazyk.
„Znakový jazyk je prvým jazykem neslyšících, protože si ho mohou spontánně osvojit a používat. Mateřský jazyk je pak jazyk země, ve které se narodili   a ve které žijí.“(Jabůrek, J., 1998, s. 13)
V posledních dvaceti letech dochází k výzkumu znakového jazyka v mnoha zemích světa. I u nás lingvistické výzkumy potvrzují, že se jedná o plnohodnotný jazykový systém (se svou lexikologickou a syntaktickou složkou), který plní všechny komunikační funkce (emocionální, sociální, kognitivní), který se neustále vyvíjí   a ovlivňuje společnost svých uživatelů. Je zcela odlišný od českého jazyka svou stavbou a neverbální složkou, která se vyjadřuje mimikou. Nedá se při něm současně vyslovovat česká věta. Pro slyšícího jedince je velmi obtížné se mu naučit.
Proto vznikl ještě umělý jazykový systém nazývaný znakovaná čeština. Jedná se o simultánní překlad mluveného jazyka do znakové podoby. Mluvená řeč je dominantní, každé slovo má přiřazený znak s ohledem na dodržování gramatic-kých pravidel mluveného jazyka. Používá se jej hojně ve školách i v rodinách.
Psycholingvisté připouštějí pozitivní dopad bilingválního vzdělávání na psychiku dítěte, zdůrazňují potřebu přirozeného osvojování obou jazyků. Neslyšící si však nemohou osvojovat jazyk přirozeným způsobem, protože percepce jazyka je přerušena. Musí se mluvenému jazyku učit. Z tohoto důvodu dávají od raného dětství přednost znakovému jazyku. Pro neslyšící děti se nabízí řešení v osvojo-vání psané formy mluveného jazyka (čtení a psaní). (Jabůrek, J.,1998)
V praxi vypadá bilingvální vzdělávaní asi takto: Většina vzdělávacích předmětů se vyučuje v ryzím znakovém jazyce. Mluvený národní jazyk se vyučuje v samostatných hodinách podobně, jako se slyšící žáci učí cizí jazyk. Děti musí umět překládat z mluveného jazyka do jazyka znakového a naopak. Vyučovací obsah je předáván žákům nejlépe plně kvalifikovaným neslyšícím učitelem  ve znakovém jazyce, po něm transformuje pochopené poznatky do psané podoby českého jazyka slyšící učitel. Ve třídě jsou trvale přítomni oba učitelé, ale oba jazyky současně používají jen minimálně. (Krahulcová, B., 2002)
Podobně jako totální komunikace nabízí tento systém dětem možnost aktivního života. Hovoříme-li o rozvoji sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením, je zřejmé, že poslední dvě zmíněné metody otvírají dětem možnost se plně sociálně a citově rozvíjet. Nabízejí dětem možnost kvalitní komunikace a ta je základem pro budování všech sociálních vztahů. Děti se tak mohou navzájem ovlivňovat, vzájemně na sebe působit, porovnávat se a  spolupracovat. V sociální skupině  mohou intenzivněji prožívat vztah k sobě samému, získat sebedůvěru naučit se sebehodnocení a samostatnosti.
Můžeme říci, že neexistuje jediná nejlepší metoda, nebo způsob vzdělávání sluchově postižených. Existuje široké spektrum možností, jak překonávat komuni-kační bariéry na základě individuálních schopností sluchově postižených. Hledání jediného a nejlepšího edukačního a rehabilitačního programu, které provázelo snahy speciálních pedagogů v historii vzdělávání sluchově postižených, se dnes ukazuje jako mylné. Budoucnost patří pouze otevřeným diferencovaným  progra-mům.


Pavla Čechová
 13.7.2005 12:23
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sociální klima školní třídy SP11.část
1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání
13.7.2005, Pavla Čechová...další info
KARLOVY VARY
Krajská knihovna v Karlových Varech zahájila ve spolupráci s Krajským klubem neslyšících "Planeta neslyšících" výuku českého znakového jazyka. Kurz probíhá v rámci akcí celoživotního vzdělávání. Dotaci knihovna získala na základě projektu "Neslyšící, přiďte mezi nás" a těší se na všechny zájemce o č
12.7.2005, Lucie...další info
TENIS30.7.2005
TENISOVÝ  TURNAJ  OLYMPIA  CUP - ČTYŘHRY  pořádá SK Olympia Praha
sluchově postižených sportovců.
Kdy  :  30.7.2005 od 9:00 hod
Kde  :  TJ Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 300, Praha 10
Přihlášky zasílejte do 15.7. - mail: sk.olymp
8.7.2005, Lucie...další info
TURISTIKA9.7.2005
Brněnský spolek neslyšících - Klub turistiky pořádá 9. července 2005  POCHOD NA CESTĚ T. G. MASARYKA.
TRASY : 17 km  - sraz 8:00, odjezd 8:30 Brno, Na Zvonařce,     
        nástupiště 26, směr  Klobouky u Brna
   
1.7.2005, Lucie...další info
Sociální klima školní třídy SP10.část
1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání.
30.6.2005, Pavla Čechová...další info
Lezení2.7.2005
SOUTĚŽ NA LEZECKÉ STĚNĚ uspořádá 2.7.2005 od 10.00-ti hod. Spolek neslyšících Břeclav. Místo konání je Stadion TJ Lokomotiva Břeclav, Veslařská 1.
Vklad : 100 Kč (bageta + pití zdarma)
Je nutné mít s sebou tričko, legíny a lezečky nebo tenisky s hladkou podrážkou.
Přihlásit se
30.6.2005, Lucie...další info
Udrzitelna spotrebaJak žít více ekologicky
Srdečně vás zveme na přednášku Jaromíra Pacáka z Ústavu pro eko politiku Nazvanou - udržitelná spotřeba. Pokud Vás zajímá ekologie a chcete se dozvědět, co můžete udělat vy samy přijďte
v úterý 28.6. v 16.hod do Dlouhé 37, Praha 1. tlumočeno do ZJ.
27.6.2005, CUN Praha ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.