Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Tichý svět

Rozvoj organizace Tichý svět

Organizace Tichý svět, o. p. s. (bývalé APPN) realizuje projekt s názvem "Rozvoj organizace APPN, o. p. s.", jehož cílem je rozvoj stávajících aktivit organizace, a to prostřednictvím podpory dvou oblastí. První oblastí je podpora dalšího profesního i osobního vzdělávání zaměstnanců organizace a druhou vypracování fundraisingového plánu.

Vzdělávání zaměstnanců organizace se zaměřuje na takové oblasti jako rozvoj manažerských dovedností, zvládnutí time-managementu a stress-managementu apod. Obecně se jedná o osvojení si takových dovedností, které zaměstnanec při své konkrétní práci využije a mohou výrazně zlepšit jeho pracovní pohodu a výkonnost.
Na vypracování fundraisingového plánu je od ledna t.r. zaměstnán fundraiser, od kterého organizace očekává přínosné návrhy pro financování svých aktivit do budoucna.
Podpora obou oblastí v rámci projektu zvýší, jak očekáváme, v konečném důsledku kvalitu služeb, které organizace poskytuje svých klientům– neslyšícím a stabilizuje vnitřní strukturu organizace.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014

Projekt s registračním číslem CZ.2.17/2.1.00/36399 probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita.
Logo


Tichý svět
 15.12.2014 21:43
Diskuse ke článku: