Ticho.cz si právě čte: (5 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Výchova / Autor: Simona Gavelčíková

Specifická situace neslyšící rodiny se slyšícím dítětem

Narození potomka je v každé rodině velkou událostí. V některých případech si neslyšící rodiče přejí více potomka se zdravým sluchem, protože znají těžkosti, se kterými se Neslyšící v životě setkávají (omezené možnosti ve výběru povolání, obtížná cesta ke vzdělávání, komunikační problémy, sociální izolace atd.) a rádi by těchto potíží své potomky ušetřili.

            Pokud se ale stane, že dítě neslyší nebo slyší špatně, mají z dítěte stejnou radost. V tomto snadném citovém přijetí se liší od většiny slyšících rodičů, kteří prožívají trauma, když zjistí, že mají neslyšící dítě.

            Většině neslyšících rodičů se narodí slyšící děti. Pouze v případě autosomálně dominantního typu dědičnosti (zhruba v 5 až 10 %) se narodí dítě s různým stupněm ztráty sluchu. Některé děti se narodí jako slyšící, a přicházejí o sluch v pozdějším věku, např. po nemoci, úrazu apod. Problematika výchovy slyšících dětí neslyšícími rodiči se tedy týká převážné části neslyšících rodin.

            Aby bylo možno lépe pochopit okolnosti a souvislosti výchovného prostředí v neslyšící rodině, je nutno znát alespoň minimum o kultuře a jazyku Neslyšících, o zákonitostech osvojování si jazyka u dětí, o informační bariéře, kterou má každý Neslyšící člověk již od dětství a o tom, jaký vliv má rozdílné vnímání a informační tok u dětí a rodičů na jejich rodinnou pozici a role v rodině.

            Slyšící děti, které žijí v neslyšící rodině, jsou zásadním způsobem ovlivněny kulturou a jazykem Neslyšících. Proto bude těmto aspektům věnováno další pokračování.Simona Gavelčíková
 10.12.2002 10:32
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


 
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.